Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

 

I. Toepassingsgebied
Uit voorzorg wijzen we erop dat we geen consumentencontracten afsluiten in de zin van de
recht en daarom, met betrekking tot de overeenkomsten gesloten met de onderneming G&H GmbH
Rothschenk, er is geen herroepingsrecht.
Indien een overeenkomst wordt gesloten met een consument in de zin van § 13 BGB
zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. Een consument is elke natuurlijke persoon
Persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk noch zijn of haar
toe te schrijven zijn aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit
kan.
II. Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
het contract herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop
U of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen
de goederen in bezit hebben genomen of hebben genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u
us
G & H GmbH Rothschenk
Industrieweg 8-10
D-97239 Aub
info@rothschenk.de
Tel: 09335 - 971519
Fax: 09335 -971515
door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of fax).
of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U
kan hiervoor het bijgevoegde voorbeeld van een annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet
is voorgeschreven. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de
Kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn
Stuur in
III. gevolgen van de herroeping
Als u dit contract annuleert, moeten we u alle betalingen betalen die we van u hebben ontvangen.
die je hebt ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de
extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type
levering dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden),
zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop
wij bericht hebben ontvangen van uw annulering van dit contract. Voor
We gebruiken hetzelfde betaalmiddel voor deze terugbetaling als je hebt gebruikt voor de
oorspronkelijke transactie, tenzij u bent gecontracteerd om dit te doen.
uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval bent u aansprakelijk voor enig verlies of schade
Er worden terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we
de goederen hebben teruggekregen of totdat je bewijs hebt geleverd,
dat je de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de eerdere
tijd is. U moet de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen
veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract.
of om het aan ons te overhandigen. De deadline is gehaald als
je de goederen opstuurt voor het verstrijken van de periode van veertien dagen. U draagt de
directe kosten voor het retourneren van de goederen. U moet betalen voor alle
waardevermindering van de goederen alleen als deze waardevermindering is toe te schrijven aan een
Onderzoek naar de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen is niet
nodig om ze aan te pakken.
IV. Modelformulier voor annulering
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in
en stuur het terug).
Naar
G & H GmbH Rothschenk
Industrieweg 8-10
D-97239 Aub
E-mailadres: info@rothschenk.de
- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende
de aankoop van de volgende goederen (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Beste klanten. Onze winkel is een winkel voor bedrijven en commerciële klanten (B2B). Bestellingen van particulieren kunnen helaas niet worden uitgevoerd.