Duurzaamheid

Onze weg naar meer groen

Slimme herbruikbare systemen

Met onze herbruikbare systemen bespaar je kosten en waardevolle hulpbronnen. Want door je locaties in binnen- en buitenland slim te koppelen via een app, profiteren jij en ons milieu. Heb je interesse, neem dan contact op met: nachhaltigkeit@rothschenk.de .

Groene producten

Onder de noemer Green Products bieden wij u milieuvriendelijke alternatieven voor standaardproducten. Wist u bijvoorbeeld dat u uw energieverbruik aanzienlijk kunt verlagen door over te schakelen van perslucht naar batterij-aangedreven vulsystemen voor stuwkussens?

Kwaliteit en innovatie

Productideeën, materiaalonderzoek, speciale oplossingen voor hun toepassing - in onze innovatieronde zijn we creatief en brengen we onze ervaring en expertise in. Omdat we ontwerpers willen zijn en oplossingen willen creëren. Daarbij verliezen we uw en onze kwaliteitseisen nooit uit het oog.

Made in Germany

We leveren echt "Made in Germany" en zijn ervan overtuigd dat we als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor onze maatschappij en het milieu. En precies daarom hebben we een geïntegreerd managementsysteem in onze vestiging in Aub en zijn we gecertificeerd volgens EMAS en DIN EN ISO 9001.

Certificaten

         

EcoVadis - Platina medaille

U neemt geen enkel risico met ons - we zijn bekroond met de platina medaille op het EcoVadis duurzaamheid rating platform. Voor u als inkoper betekent dit dat we de implementatie van hoge milieu- en sociale normen eisen en stimuleren, zowel intern als in de toeleveringsketen.
Bijeenkomst van ons team over duurzaamheid.

Neem contact op met

Johanna Ott

Verantwoordelijke Duurzaamheid en Kwaliteit

Projectmanager Geïntegreerd beheer

Mail: johanna.ott(at)rothschenk.de

Telefoon: 0 93 35 - 97 15 47

We zijn gecertificeerd volgens EMASEcoVadisISO 9001:2015 .

Rothschenk als werkgever

G&H GmbH Rothschenk is opgericht in 1996 en tot op heden hebben we een productie- en administratievestiging in Aub. Momenteel hebben we ongeveer 100 mensen in dienst. Vanaf het begin hebben we er veel belang aan gehecht om een sociale en eerlijke werkgever te zijn. De volgende voorbeelden illustreren wat we hiermee bedoelen:

  • Bedrijfsgezondheids- en pensioenregeling
  • Ergonomie op de werkplek, gezondheidsdagen en cursussen om te stoppen met roken
  • Flexibele werkmodellen: voltijd en deeltijd, mobiel kantoor, werktijden op basis van vertrouwen, enz.
  • Werken in interdisciplinaire teams
  • Leasen van kleine auto's en (elektrische) fietsen, rijveiligheidstrainingen
  • Gratis fairtradekoffie, maandelijkse brandstofbonnen
  • Sociale evenementen: zomerfeest, bedrijfsuitjes, enz.
0
%
Deeltijdwerknemers
0
%
Vrouwen in leidinggevende posities
0
%
Werknemers met een handicap
0
Nationaliteiten

Energie- en hulpbronnenefficiëntie

Als onderdeel van het EMAS-milieubeheersysteem registreren we ons verbruik van energie en hulpbronnen en onze emissies. Deze kerncijfers vormen de basis voor het definiëren van maatregelen en doelstellingen. Een positief effect is het voortdurend in vraag stellen en optimaliseren van onze productieprocessen.

We hebben ook een uitgebreid assortiment herbruikbare producten en systemen en tonen onze klanten milieuvriendelijke alternatieven.

Een belangrijke stap is het onderzoeken en testen van biogebaseerde grondstoffen voor onze stuwkussens. Hierbij werken we nauw samen met onze leveranciers en externe partners op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Wist je echter dat de recyclebaarheid van onze PP en LDPE stuwzakken 100 % is in tegenstelling tot die van kraftpapier? Dit komt doordat deze laatste aan de binnenkant plastic bevatten (inliner, coating), waardoor een complexe scheiding van de materialen nodig is voor recycling. Maar ons stuwmeer kan in zijn geheel worden weggegooid via de gele zak en worden gerecycled als grondstof voor hoogwaardige producten.

0
%
Verhoogde energie-efficiëntie 2016-2018
0
%
Verhoogde materiaalefficiëntie 2016-2018
0
%
minder verspilling
0
kgCO2e (warmte en elektriciteit)

Maatschappij en sociale zaken

Naast duurzaam ketenbeheer zetten we ons zelf in voor sociale rechtvaardigheid, zowel wereldwijd als lokaal.

Sinds 2008 werken we samen met Mainfränkische Werkstätten GmbH. Op deze manier bevorderen we de integratie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt. Want onze BIG-kleppen worden geassembleerd door de mensen die er werken.

Eén keer per jaar openen we ook onze deuren in het kader van de dagopening van het programma "Sendung mit der Maus" en beantwoorden we de kritische vragen van onze kinderen en kleinkinderen. We leggen op speelse wijze de basisprincipes van ladingzekering uit en bieden verschillende stations over de onderwerpen milieu, duurzaamheid en kwaliteit.

We zijn vooral trots op de sociale onderneming [B] Energy, die mobiele biogastechnologie ontwikkelt op basis van onze airbags. We steunen de uitvinder en oprichter Katrin Pütz sinds 2011. Het innovatieve systeem biedt mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika toegang tot schone kook-energie en inkomensmogelijkheden. Want met elke biogasinstallatie die wordt geïnstalleerd en elke biogasrugzak die wordt geproduceerd, leveren we een actieve bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het beschermen van het klimaat. Je kunt meer informatie vinden over [B] Energy hier.

0
Biogas rugzakken geproduceerd
0
Kinderen op Muizen-Deur-Opener-Dag
0
BIG-kleppen geassembleerd in samenwerking met Mainfränkische Werkstätten
0
Donaties aan lokale verenigingen

Downloaden

Duurzaamheidsverslag en -certificaten.

Als fabrikant van ladingzekeringssystemen die veel waarde hecht aan duurzaamheid, onderscheiden we ons door vele kenmerken:

Milieuvriendelijke materialen: Waar mogelijk gebruiken we milieuvriendelijke materialen die recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn. We vermijden zoveel mogelijk het gebruik van schadelijke chemicaliën en stoffen die het milieu kunnen vervuilen.

Energie-efficiënte productie: Als duurzame fabrikant richten we ons op energie-efficiënte productieprocessen. Zo optimaliseren we onze productiefaciliteiten om het energieverbruik te minimaliseren en het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren. Op deze manier verkleinen we ook de ecologische voetafdruk en dragen we bij aan het terugdringen van klimaatverandering.

Grondstofbesparende productie: Een ander aspect is grondstofbesparende productie. Ook hier optimaliseren we de productieprocessen om het verbruik van grondstoffen tot een minimum te beperken. Waar mogelijk worden materialen gerecycled en hergebruikt om afval te verminderen.

Certificeringen en normen: We streven ook naar certificeringen en normen die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid aantonen. Dit zijn bijvoorbeeld certificeringen volgens ISO 14001 voor milieubeheer of EcoVadis en EMAS.

Sociale verantwoordelijkheid: We hechten ook veel belang aan sociale verantwoordelijkheid. Zo besteden we aandacht aan eerlijke arbeidsomstandigheden, een eerlijke beloning en de naleving van arbeids- en mensenrechten. Daarnaast zijn we betrokken bij sociale projecten of inzamelingsacties om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Klantgerichtheid: Bijzondere focus: We bieden onze klanten milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. We adviseren onze klanten bij de keuze van producten die voldoen aan de eisen van ladingzekering en tegelijkertijd milieuvriendelijk zijn. Daarnaast bieden we ook training en informatie om klanten te informeren over de voordelen en het juiste gebruik van duurzame ladingzekering.

In het algemeen wordt Rothschenk gekenmerkt door milieuvriendelijke materialen, energiezuinige productie, grondstofbesparende productie, certificeringen en normen, sociale verantwoordelijkheid en klantgerichtheid. Een carrière bij een dergelijk bedrijf biedt de mogelijkheid om te werken in een sector die een positieve bijdrage levert aan het milieu en duurzame oplossingen ontwikkelt voor het beveiligen van ladingen.

Beste klanten. Onze winkel is een winkel voor bedrijven en commerciële klanten (B2B). Bestellingen van particulieren kunnen helaas niet worden uitgevoerd.