Accessoires

Gemaakt in Duitsland

Ons doel is om milieuvriendelijke alternatieven (groene producten) te creëren.

Slimme herbruikbare systemen

Met onze herbruikbare systemen bespaart u kosten en waardevolle hulpbronnen. Want door je locaties in binnen- en buitenland slim te koppelen via een app, profiteren jij en ons milieu. Als je geïnteresseerd bent, kun je contact opnemen met: nachhaltigkeit@rothschenk.de.

Gemaakt in Duitsland

We leveren echt "Made in Germany" en zijn ervan overtuigd dat we als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor onze maatschappij en het milieu. En precies daarom hebben we een geïntegreerd managementsysteem in onze vestiging in Aub en zijn we gecertificeerd volgens EMAS en DIN EN ISO 9001.

Kwaliteit en innovatie

Productideeën, materiaalonderzoek, speciale oplossingen voor uw toepassing - in onze innovatieronde zijn we creatief en brengen we onze ervaring en expertise in. Omdat we ontwerpers willen zijn en oplossingen willen creëren. Daarbij verliezen we uw en onze kwaliteitseisen nooit uit het oog.

Groene producten

Onder het trefwoord Green Products bieden we milieuvriendelijke alternatieven voor standaardproducten. Wist u bijvoorbeeld dat u uw energieverbruik aanzienlijk kunt verlagen door over te schakelen van perslucht naar batterijgevoede vulsystemen voor stuwzakken?

EcoVadis - Platina medaille

Je neemt geen enkel risico met ons - we zijn bekroond met de platina medaille op het EcoVadis duurzaamheid rating platform. Voor u als inkoper betekent dit dat we de implementatie van hoge milieu- en sociale normen eisen en bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de toeleveringsketen.

Certificaten

Rothschenk is gecertificeerd volgens zowel EMAS als DIN EN ISO 9001, wat de toewijding van het bedrijf aan milieubeheer en kwaliteitsborging benadrukt. Rothschenk ontving ook de platina medaille van het gerenommeerde beoordelingsplatform voor duurzaamheid EcoVadis.

Johanna Ott

Verantwoordelijke duurzaamheid en kwaliteit
Projectmanager Geïntegreerd beheer

Rothschenk als werkgever

G&H GmbH Rothschenk is opgericht in 1996 en we hebben nog steeds een productie- en administratievestiging in Aub. We hebben momenteel ongeveer 100 mensen in dienst. Vanaf het begin hebben we er veel belang aan gehecht een sociaal verantwoordelijke en eerlijke werkgever te zijn. De volgende voorbeelden illustreren wat we hiermee bedoelen:

  • Bedrijfsgezondheids- en pensioenregelingen
  • Ergonomie op de werkplek, gezondheidsdagen en cursussen om te stoppen met roken
  • Flexibele werkmodellen: voltijd en deeltijd, mobiel kantoor, werktijden op basis van vertrouwen, enz.
  • Werken in interdisciplinaire teams
  • Leasen van kleine auto’s en (elektrische) fietsen, rijveiligheidstrainingen
  • Gratis fair trade koffie, maandelijkse benzinebonnen
  • Sociale evenementen: zomerfeesten, bedrijfsuitjes, enz.

37%

Deeltijdwerknemers

33%

Vrouwen in managementposities

6.5%

Werknemers met een handicap

8

Nationaliteiten

Energie- en hulpbronnenefficiëntie

We registreren ons verbruik van energie en hulpbronnen en onze uitstoot als onderdeel van het EMAS-milieubeheersysteem. Deze kerncijfers vormen de basis voor het definiëren van maatregelen en doelen. Een positief effect hiervan is het voortdurend in vraag stellen en optimaliseren van onze productieprocessen.

We hebben ook een uitgebreid assortiment herbruikbare producten en systemen en tonen onze klanten milieuvriendelijke alternatieven.

Een belangrijke stap is het onderzoeken en testen van biogebaseerde grondstoffen voor onze stuwzakken. We werken nauw samen met onze leveranciers en externe partners op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Wist je echter dat onze PP en LDPE stuwzakken 100% recyclebaar zijn, in tegenstelling tot stuwzakken van kraftpapier? Dit komt omdat deze laatste binnenin plastic bevatten (inliner, coating), wat betekent dat de materialen tegen hoge kosten moeten worden gescheiden voor recycling. Onze stuwzakken kunnen echter in hun geheel worden weggegooid via de Yellow Bag en worden gerecycled als grondstof voor hoogwaardige producten.

12%

Verhoogde energie-efficiëntie 2016-2018

36%

Verhoogde materiaalefficiëntie 2016-18

21%

Minder afval

65.8

kgCO2e (warmte en elektriciteit)

Maatschappij en sociale zaken

Naast duurzaam ketenbeheer zetten we ons ook in voor sociale rechtvaardigheid, zowel wereldwijd als lokaal.

We werken sinds 2008 samen met Mainfränkische Werkstätten GmbH. Op deze manier bevorderen we de integratie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt. Omdat onze BIG valves worden gemonteerd door de mensen die er werken.

Eén keer per jaar openen we ook onze deuren voor onze kinderen en kleinkinderen in het kader van de “Türöffner-Tag” (dag van de deuropener) van het programma “Sendung mit der Maus”. We leggen op speelse wijze de basisprincipes van ladingzekering uit en bieden verschillende stations over de onderwerpen milieu, duurzaamheid en kwaliteit.

We zijn vooral trots op de sociale onderneming [B] Energy, die mobiele biogastechnologie ontwikkelt op basis van onze stuwzakken. We steunen de uitvinder en oprichter Katrin Pütz sinds 2011. Het innovatieve systeem biedt mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika toegang tot schone energie om te koken en biedt mogelijkheden om een inkomen te verdienen. Want met elke geïnstalleerde biogasinstallatie en elke geproduceerde biogasrugzak leveren we een actieve bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het beschermen van het klimaat. Meer informatie over [B] Energy vind je hier.

1.300

geproduceerd biogas rugzakken

170

Kinderen op Muizen-Deur-Opener-Dag

156.578

BIG-kleppen geassembleerd in samenwerking met de Mainfränkische Werkstätten

3.000€

Donaties aan lokale organisaties

Accessoires

Een topprioriteit bij Rothschenk

In het algemeen wordt Rothschenk gekenmerkt door milieuvriendelijke materialen, energiezuinige productie, grondstofbesparende productie, certificeringen en normen, sociale verantwoordelijkheid en klantgerichtheid. Een carrière bij een dergelijk bedrijf biedt de mogelijkheid om te werken in een sector die een positieve bijdrage levert aan het milieu en duurzame oplossingen ontwikkelt voor het beveiligen van ladingen. Als fabrikant van ladingzekeringssystemen die veel belang hecht aan duurzaamheid, worden we gekenmerkt door vele eigenschappen:

Milieuvriendelijke materialen

Waar mogelijk gebruiken we milieuvriendelijke materialen die recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn. We vermijden zoveel mogelijk het gebruik van schadelijke chemicaliën en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Energiezuinige productie

Als duurzame fabrikant richten we ons op energiezuinige productieprocessen. We optimaliseren onze productiefaciliteiten om het energieverbruik te minimaliseren en het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren. Dit verkleint ook onze ecologische voetafdruk en draagt bij aan het terugdringen van klimaatverandering.

Grondstofbesparende productie

Een ander aspect is grondstofbesparende productie. Ook hier optimaliseren we de productieprocessen om het verbruik van grondstoffen tot een minimum te beperken. Ze recyclen en hergebruiken materialen waar mogelijk om afval te verminderen.

Certificeringen en standaarden

We streven ook naar certificeringen en normen die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid aantonen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ISO 14001-certificering voor milieubeheer of EcoVadis en EMAS.

Sociale verantwoordelijkheid

We hechten ook veel belang aan sociale verantwoordelijkheid. We besteden aandacht aan eerlijke arbeidsomstandigheden, een eerlijk loon en naleving van arbeids- en mensenrechten. We zijn ook betrokken bij sociale projecten en fondsenwervingscampagnes om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Klantgerichtheid

Een bijzondere focus: We bieden onze klanten milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. We adviseren onze klanten bij de keuze van producten die voldoen aan de eisen van ladingzekering en die ook milieuvriendelijk zijn. We bieden ook training en informatie om klanten te informeren over de voordelen en het juiste gebruik van duurzame ladingzekering.