Heb je snel de juiste informatie nodig?

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat betekent het geverifieerde brutogewicht van een container?

Form-fit LaSi betekent dat de lading zonder openingen wordt opgeborgen en in direct contact staat met de carrosserie van het voertuig. Dit vereist echter een voldoende stabiele voertuigcarrosserie
Een overbeladen container is een probleem. Als er te veel containers met het verkeerde gewicht op een schip staan, kan dat snel uitlopen op een ramp. Daarom moet het werkelijke gewicht van een container, bestaande uit lading + verpakking + vastzetapparatuur + tarragewicht, worden bepaald. De World Shipping Council verklaarde: “De verantwoordelijkheid voor het registreren en documenteren van het geverifieerde brutogewicht van een verpakte container ligt bij de verlader.”

Aansprakelijkheid is dus duidelijk geregeld. Waar moet je dan in detail rekening mee houden? In ons technische artikel vind je alle informatie die je nodig hebt: “Episode 18: Geverifieerd brutogewicht – containers”Dit regelt duidelijk de aansprakelijkheid. Waar moet je dan in detail rekening mee houden? In ons technische artikel vind je alle informatie die je nodig hebt: ” Aflevering 18: Geverifieerd brutogewicht – containers

Soorten ladingzekering / Wat wordt bedoeld met vorm- en krachtgesloten ladingzekering?
 • Form-fit LaSi betekent dat de lading zonder openingen wordt opgeborgen en in direct contact staat met de carrosserie van het voertuig. Dit vereist echter een voldoende stabiele voertuigcarrosserie
 • Krachtsluitend LaSi betekent dat de lading op het laadoppervlak wordt gedrukt door deze vast te sjorren. Persen verhoogt de wrijvingskracht. Dit zorgt er weer voor dat je niet kunt wegglijden. Uiteindelijk zet het vastzetmateriaal de lading niet direct vast, maar verhoogt en handhaaft het de wrijvingskracht. De wrijvingskracht houdt de lading vast.
Welke schade moet een vrachtwagen weigeren voordat hij geladen wordt?

In principe moeten voertuigen voldoen aan de technische voorschriften (TÜV) en zowel veilig als rijklaar zijn. Dit geldt ook voor dragende onderdelen zoals het frame van het voertuig, het laadgebied of de voor- of zijwanden van een vrachtwagen. Mogelijke redenen voor de afwijzing van een vrachtwagen kunnen zijn

 • Zware schade/vervorming aan het frame van de laadvloer
 • Doorgeroeste geperforeerde strip
 • Schade aan de trekker, bijvoorbeeld aan de verlichting
 • Beschadigingen/scheuren in de banden
 • Versleten banden
 • structureel ongeoorloofde wijzigingen aan het chassis van de carrosserie
 • Defecten aan de dropside, bijv. defecte dropside scharnieren
 • Scheuren in het frame van de bovenbouw

Documentatie met foto’s en specifieke casestudy’s vind je in ons gedetailleerde technische artikel: ” Aflevering 30: Schade aan de vrachtwagen – wanneer moet je een lading weigeren?

Containerschade - Waar moet je op letten voor en na?

Het is niet ongewoon dat ongevallen leiden tot wijzigingen in de wetgeving. Het is immers niet in het minst dergelijke schade die inzichten verschaft voor overwegingen als hoe schade of het volledige verlies van containerschepen in de toekomst kan worden voorkomen.

Dit wordt weerspiegeld in de normen en voorschriften van de toonaangevende instellingen:

 • IMDG-Code
 • EMS-Code
 • SOLAS (International Convention for the Life at Sea)
 • IMO (International Maritime Organization)
 • MSC.1/Circ. 1475 9 June 2014

De exacte betekenis van het bovenstaande wordt uitgelegd door specialist Sigurd Ehringer in onze blog: “Aflevering 17: Ongevallen en de conclusies die moeten worden getrokken over lading en stuwage“.

Welke voorzieningen om ladingen vast te zetten zijn er in zeecontainers?

Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt of het gaat om een temperatuurgecontroleerde container (reefer) of een standaard zeecontainer. Reefercontainers hebben geen sjorogen aan de vloer of het plafond; de volgende bevestigingsmiddelen kunnen hier worden gebruikt.

 • Inschroefbaar sjorpunt (dit kan aan elke rail op de vloer worden bevestigd, zodat sjorbanden kunnen worden gebruikt om vast te zetten).
 • Tygart System (Dit is een oversized plakband. Deze wordt op elke hoogte op de containerwand geplakt, 2 aan elke kant, en verzegeld voor de goederen. Dit wordt gedaan door de zijriemen aan te spannen, die op hun beurt aan elkaar worden geplakt met een plakband aan de bovenkant. De lengte van de zijbanden mag niet minder zijn dan 150 cm.
 • Stuwzakken in alle variaties
 • S.A.M. System

De volgende systemen kunnen worden gebruikt voor standaardcontainers.

Er moet aandacht worden besteed aan hoe stabiel de te verzenden goederen zijn.

Wettelijke voorschriften in de context van ladingzekering / Waar kan ik die vinden? Wettelijke vereisten?

De volgende wetten/voorschriften vormen de basis voor de vereisten voor het vastzetten van ladingen: ADR; CTU CODE; CSC Gesetz; VDI, StvO, HGB.

Wat kan een onbeveiligde lading veroorzaken in bochten?

Onbeveiligde ladingen vormen altijd een gevaar voor alle weggebruikers. De goederen moeten daarom goed worden vastgezet met ladingzekering om te voorkomen dat ze opzij worden gegooid en/of beschadigd en/of voorbijgangers in gevaar worden gebracht.

Welke belastingsmaatregelen verhogen de wrijvingskracht?

De wrijvingskracht kan worden verhoogd door antislipmatten op de vloer en stuwzakken/-stootkussens te gebruiken. Antislipmatten verhogen de wrijving tussen de pallet en het laadoppervlak. Baffle bags vullen bestaande openingen op met een form-fit. Bij de laatste wordt de lading rechts en links tegen de muur gedrukt, waardoor de wrijving tussen de muur en de goederen toeneemt.

Wat is veilig laden?

Veilige belading omvat het ter beschikking stellen van een geschikt voertuig als verplichting voor de vervoerder. Deze moet in staat zijn om de goederen veilig te vervoeren tijdens normaal, contractueel vervoer (zelfs in extreme situaties), rekening houdend met de voorgeschreven afmetingen, gewichten en asbelastingen.

Tijdens een pauze realiseren ze zich dat een spanband is gebroken. Wat doen ze?

Zodra een riem de zogenaamde weggooileeftijd heeft bereikt, moet hij worden weggegooid. Verder gebruik is niet langer toegestaan. Meer informatie over de uiterste gebruiksdatum van een spanband vind je in onze FAQ “Wat zijn de criteria voor de uiterste gebruiksdatum van spanbanden?” hieronder.

Wie is verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading?

De operationele veiligheid van een voertuig is niet alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder, maar ook van de lader en zijn supervisor. Hoe kunnen de verplichtingen van de verlader worden nageleefd in overeenstemming met de wet? Met welke invloeden moet je rekening houden? Welke informatie moet de verzender verstrekken?

Lees het volledige technische artikel met foto’s en praktische voorbeelden op onze LaSi blog.

Gelden de vereisten voor het goed vastzetten van ladingen voor alle bestelwagens?

Ja, de goederen moeten altijd goed worden vastgezet. Er bestaan ook goedkope maar zeer efficiënte ladingbeveiligingssystemen voor bestelwagens.

Wat betekenen de CSC badge en ACEP verklaring? - Afkortingen en inspectiecriteria

Het CSC-label (Convention for Safe Containers) is een verzameling regels die ervoor moeten zorgen dat containers wereldwijd volgens gestandaardiseerde criteria worden geproduceerd, getest en gerepareerd. Dit omvat ook een regelmatige inspectie en documentatie hiervan op de CSC-sticker van de container. Maar wat staat er in detail? En aan welke criteria moet een container voldoen?

Lees het volledige technische artikel met foto’s en praktische voorbeelden op onze LaSi blog.

Wat betekenen de afkortingen MSL en LC?

Beide afkortingen worden beschreven in de CTU Code 2015. MSL staat voor “Maximum Securing Load” of maximale vastzetbelasting en LC voor “Lashing Capacity” of sjorcapaciteit.

De MSL komt overeen met de LC. De afkorting MSL wordt meestal gebruikt voor zeevervoer, de afkorting LC wordt meer gebruikt voor vervoer over land.

De afkortingen staan voor belastingswaarden op bevestigingsmateriaal die niet overschreden mogen worden bij gebruik voor het vastzetten van ladingen. De breukbelasting, d.w.z. de belasting waarbij de ladingzekering het begeeft, is de basis voor de twee specificaties. De CTU-code definieert precies wanneer de MSL/LC wordt bereikt in verhouding tot de breekkracht. Dit is inclusief een veiligheidsfactor van ongeveer 33-75% (afhankelijk van de sjormaterialen).

Een meer gedetailleerde lijst en exacte waarden vind je in ons technische artikel: “Aflevering 26: MSL en LC – Afkortingen met betekenis“.

Wat betekenen de nummers en etiketten op de deur van een container?

Je kunt de eigenaar van de container, het registratienummer of de typeaanduiding, d.w.z. het ontwerp, herkennen. Maar de etikettering bevat nog meer details. Iedereen heeft ze gezien: De vele nummers en symbolen op de deuren van de containers. Maar wat betekenen ze eigenlijk? Ken je ze allemaal?

Een deurslot op de container - echt nodig?

Laden is nog geen probleem: de goederen, bijvoorbeeld losse kartonnen verpakkingen gestapeld in een zeecontainer, liggen nog op hun plaats. Maar tijdens het transport per vrachtwagen, spoor en containerschip kan de lading wegglijden en personeel in gevaar brengen wanneer de container in het land van bestemming wordt geopend. Waarom? De goederen drukken ongemerkt tegen de containerdeuren voordat ze worden geopend en ze veren ongecontroleerd open wanneer het stangenslot wordt bediend.

Om dit gevaar te vermijden, kan een gordelslot worden aangebracht voor het openen. De losser plaatst deze rond de twee horizontale stangen van de twee vergrendelingen van de containerdeur die het dichtst bij elkaar liggen. Zelfs als er nog druk op de deuren staat, worden ze maximaal geopend. een kleine opening. Het personeel wordt beschermd.

TIP: Onze [R] Full Saftey is ontwikkeld om stress op de deuren te voorkomen. De uitvalbeveiliging is verkrijgbaar als dekzeil en zelfs als opbergkussensysteem.

Wat betekent positieve vergrendeling voor een vrachtwagenlading?

Positieve vergrendeling op vrachtwagens wordt meestal bereikt door de goederen tegen de kopwand te plaatsen. De doorslaggevende factor is dus hoeveel kracht het lichaam kan absorberen, bijvoorbeeld bij een noodstop. In de Europese norm: “Ladingsbeveiliging op wegvoertuigen – Carrosserieën op bedrijfsvoertuigen – Minimumeisen; Duitse versie EN 12642:2016” – of kortweg EN-12642 Code XL, worden zowel de “L” als de “Code XL” carrosserieën gedefinieerd.

Bovendien kan de glijwrijvingscoëfficiënt positief worden gewijzigd door antislipmatten te gebruiken. Maar zelfs eenvoudige maatregelen zoals het vegen van het laadgebied hebben invloed op de wrijvingscoëfficiënt tussen de pallet en de vrachtwagenvloer.

Positieve vergrendeling van de laadeenheden, d.w.z. het plaatsen van de lading met zo min mogelijk openingen of door het opvullen van de openingen, bijvoorbeeld met stuwzakken, is ook erg belangrijk. In ons blogartikel lichten we aan de hand van casestudy’s de verschillende aspecten en mogelijkheden in de praktijk toe.

Wat betekent "gecombineerd vervoer"?

Deze term verwijst naar Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van de EU van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten.

Volgens deze definitie moet de container de nationale grens passeren, anders is het gebruik ervan niet toegestaan. Er moet ook rekening worden gehouden met het brutogewicht, want het is niet mogelijk om uit te gaan van 44 ton. Details over de individuele specificaties en factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals laadvermogen, laadlast en containergewichten, zijn te vinden in ons blogartikel:

“Aflevering 19: gecombineerd vervoer”

What do STF and LC mean in load securing?

STF staat voor voorspankracht, LC staat voor lashing capacity. Het is belangrijk om te onderscheiden welke back-upmethode wordt gebruikt. Dit komt omdat de voorspankracht (STF) en de bestaande wrijvingscoëfficiënten tussen de belasting en het laadoppervlak belangrijk zijn voor niet-positieve borgmethoden. Bij varianten met positieve vergrendeling is de lashing capaciteit (LC) daarentegen de beslissende factor.

We onthullen meer subtiliteiten in ons artikel over het vastzetten van ladingen: “Aflevering 28: STF voorspankracht en LC sjorkracht”.

Hoeveel gewicht kan een vrachtwagenbed eigenlijk dragen?

De technische voorschriften voor een vrachtwagencarrosserie zijn te vinden in de norm: Ladingbeveiliging op wegvoertuigen – “Carrosserieën op bedrijfsvoertuigen – Minimumvereisten; Duitse versie EN12642:2016”. Om het draagvermogen van de vloer te beoordelen, moet ook DIN EN 283 “Wissellaadbakken – Testen” worden geraadpleegd.

Daarnaast is relevante informatie ook te vinden op de merktekens van de fabrikant, die zich meestal op het achterportaal of de binnenkant van de deur bevinden. In “DGUV 70 Voertuigen”, paragraaf 37 “Laden en lossen” staat het volgende: (2) Bij het laden en lossen van voertuigen moet ervoor worden gezorgd dat ze niet kunnen wegrollen, omslaan of kantelen. Het is daarom ook belangrijk om te weten of de trekker nog aangekoppeld is, of dat de parkeersteunen zijn uitgeschoven en er misschien zelfs een extra veiligheidsblok onder de kingpin moet worden geplaatst.

Hoe je te werk moet gaan, lees je in detail in het technische artikel: “Episode 22: Bodemverontreiniging op vrachtwagens”.
De wrijvingscoëfficiënt op de vrachtwagen - wat telt er echt?

De wrijvingscoëfficiënt bij het vastzetten van ladingen voor vrachtwagens speelt een grote rol bij het kiezen van de juiste uitrusting voor het vastzetten van ladingen. Het bepaalt het gewicht van de lading die moet worden vastgezet. Welke rol speelt een schone laadruimte? Hoe zorg ik ervoor dat mijn verzenders zich aan de basisregels houden?

Lees het volledige technische artikel met foto’s en praktische voorbeelden op onze LaSi blog.

Wat is een Code XL body en waar moet ik op letten bij het laden?

De Europese norm EN-12642 “Ladingsbeveiliging op wegvoertuigen – Bovenbouwen op bedrijfsvoertuigen – Minimumeisen” definieert de krachten die bovenbouwen moeten kunnen absorberen.

Het maakt niet uit hoe de technische structuur was opgezet:

 • de voorwand is over de gehele breedte en tot ¾ van de hoogte bestand tegen een kracht die overeenkomt met 50% van de technische nuttige last
 • de laterale structuur moet 40% vasthouden
 • het achterportaal 30%

De elastische vervorming wordt er ook in opgenomen. Dit betekent dat de constructie maximaal 300 mm mag buigen, waarvan maximaal 20 mm permanent mag blijven, op voorwaarde dat de functie niet wordt beperkt.

De fabrikanten verstrekken specifieke, carrosseriegerelateerde gegevens over elk voertuig. Aangezien deze niet gestandaardiseerd zijn, moet hier speciale aandacht aan worden besteed voor het laden.

In onze LaSi-blog: “Aflevering 32: Belasting beveiligen met Code XL bovenbouw”, hebben we een aantal casestudy’s samengesteld die je als leidraad kunt gebruiken.

Wat is containersjorren en hoe gebruik je het?
Systemen om containers vast te zetten, bekend als sjorringen, zijn ontworpen om de versnellingskrachten via de riemen op een gerichte manier en bijna volledig in het lichaam van de overzeese container te leiden. Ze zijn sneller en veel flexibeler in gebruik dan conventionele systemen zoals houten verstevigingen.

Puntige haken (met veiligheidspal) worden in de oogjes van de container gestoken, waaraan verticaal verstelbare riemen worden genaaid. Afhankelijk van de lading wordt er een verschillend aantal horizontale riemen aan vastgemaakt, die voor de goederen worden vergrendeld (met een riemgesp) om ze weg te houden van de deuren van de container.

Het is belangrijk dat deze systemen gecertificeerd zijn en dus voldoen aan bijvoorbeeld de CTU Code. Dit is de enige manier om een betrouwbare ladingzekering te garanderen in overeenstemming met het belastingsschema. We leggen meer details uit in ons technische artikel: “Aflevering 16: Sjorringen en hun toepassing” met Sigurd Ehringer.
Wat is een koelcontainer?

Reefercontainers zijn koelcontainers voor het transport van goederen die bij een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden. De koelunit wordt nu rechtstreeks in de container geïnstalleerd in plaats van via het transportmiddel, zodat een zelfvoorzienend systeem beschikbaar is.

De binnenkant van de container is voorzien van gladde aluminium wanden. In de lengterichting van de vloer worden zogenaamde aluminium roosters geïnstalleerd, rails die dienen om de lucht te laten circuleren en die ook de mogelijkheid bieden om extra reeferpunten (bevestigingshaken) te gebruiken.

Zorg tijdens het laden voor voldoende luchtcirculatie. Hiervoor zijn markeringen aangebracht op de wanden die de maximale stuwhoogte aangeven. Bij het gebruik van ladingbeveiligingsapparatuur zoals stuwzakken moet erop worden gelet dat de interne druk verandert bij temperatuurschommelingen. Er zijn ook speciale apparaten om ladingen vast te zetten, zoals de S.A.M. Veiligheidssysteemdie speciaal is ontwikkeld voor temperatuurgecontroleerd transport.

Je vindt een toepassingsvideo en meer gedetailleerde uitleg in ons gratis technisch artikel: “Aflevering 31: Koelcontainers – structuur en belading”.
Wat is een stuwzak/stuwzak voor het vastzetten van lading?
De voorschriften voor het vastzetten van ladingen in containers staan in de CTU Code 2015. In aanhangsel 7, bijlage 4, is een heel hoofdstuk gewijd aan de borgmethode met stuwzakken.
Stuwzakken voor het vastzetten van ladingen worden gebruikt om openingen tussen de lading op te vullen en zo een nauwsluitende pasvorm te creëren. Ze worden gevuld met een persluchtpistool of een mobiele batterijblazer en kunnen daarom variabel worden gebruikt wat betreft breedte en interne druk.
Er is ook een eenvoudig ontwerp, dat wordt gebruikt voor openingen tot 400 mm. Zogenaamde 3D-stuwzakken worden gebruikt voor grotere openingen, omdat ze door hun kubusvorm vlakker tegen de goederen liggen.
Stuwzakken bestaan uit een binnenhoes van PE-folie en een buitenhoes van PP-weefsel of papier. Deze laatste kan niet samen met de inlay worden gerecycled en is gevoeliger voor vocht.
Wat is een twistlock en waar wordt deze voor gebruikt op de container?
Zoals het woord al zegt, wordt de twistlock gebruikt om twee containers te vergrendelen/verbinden door dit ankerpunt te draaien. Er wordt onderscheid gemaakt tussen handmatig vergrendelde twistlocks (stuwing van containers aan land) en halfautomatische twistlocks (zeetransport). Bij deze laatste variant wordt automatisch een veer gespannen wanneer de bakken correct zijn gestapeld, waardoor het vergrendelingsmechanisme met de tegenhanger, het zogenaamde hoekgietmechanisme, in werking wordt gesteld.
Waar zijn de twistlocks tegen bestand? Hoe zit je ook alweer op slot? In ons Cargo Blog-artikel: “Aflevering 15: Hoe werkt een twistlock?” vind je een geïllustreerde uitleg.
Hoe maak je krachtsluitende belastingbeveiliging en wat betekent dit?

Krachtsluitend vastzetten van ladingen betekent dat de goederen en de vastzetapparatuur zoveel mogelijk contactoppervlak hebben. Een voorbeeld hiervan is een laadeenheid van kartonnen verpakkingen op een europallet, die wordt vastgezet met stuwzakken.

Wat zijn de criteria voor de afvalrijpheid van spanbanden?
Een spanband is klaar om te worden weggegooid als hij aan de volgende criteria voldoet:
 • Schade kan maximaal zijn. 10% van de doorsnede (breedte en materiaaldikte!)
 • er sprake is van overmatige slijtage, bijvoorbeeld door schuren
 • beschadigde naden heeft of niet goed gerepareerd is
 • Roest door onjuiste opslag
 • Vervorming door verkeerd gebruik (bijv. de ratel aandraaien met een verlengstuk)
 • de riem te ver is uitgerekt, bijvoorbeeld door een hefboom te gebruiken

Daarom moet per geval worden besloten wanneer een riem klaar is om te worden weggegooid. Je kunt geïllustreerde hulp met casestudy’s vinden in de gedetailleerde blogpost: “Aflevering 29: Rijpheid van spanbanden weggooien – de criteria”.

Wat zijn klassieke fouten bij het vastzetten van ladingen?
Er zijn twee klassieke inschattingsfouten:

– organisatorisch

– fysisch
Organisatorische factoren kunnen worden veroorzaakt door een gebrek aan informatie, slechte coördinatie tussen de mensen die betrokken zijn bij het laden of slecht gecommuniceerde eisen voor het vastzetten van de lading (bijvoorbeeld de verkeerde laadbak besteld). Het resultaat is meestal dat er niet geladen kan worden of dat er onevenredige compromissen worden gesloten.
Fysieke inschattingsfouten zijn vaak het gevolg van onjuist geschatte gewichten in verhouding tot de werkelijke kracht van de ladingzekering. De sjorhoeken worden ook vaak verkeerd gekozen of de lading wordt slechts in één richting vastgezet.
Je kunt casestudy’s en de exacte fouten vinden in ons technische artikel: “Aflevering 14: Verkeerde inschattingen bij het beveiligen van de belasting”.
Wat zijn de oorzaken van regresvorderingen en hoe kunnen ze worden vermeden?

Regresvorderingen kunnen ontstaan door schade, niet nagekomen tijdsloten of niet nagekomen contractonderdelen. Er zijn vaak meerdere contractuele partners betrokken bij een zending en een vertraging (vrachtwagen komt te laat) zorgt er bijvoorbeeld voor dat de volgende dienstverleners vertraging oplopen. Dit kan boetes, wachttijd of extra apparatuur tot gevolg hebben, die dan in rekening worden gebracht. Het is daarom raadzaam om een paar punten op te helderen voordat je gaat laden.

Naast een precieze definitie van de vervoersopdracht moet er ook een verantwoordelijke persoon worden genoemd. Laadinstructies en -berekeningen moeten ook van tevoren worden voorbereid en een logboek en/of fotodocumentatie met inkomende en uitgaande inspecties biedt extra zekerheid bij vragen achteraf.

Je kunt een gedetailleerde lijst vinden onder: Technisch artikel: “Aflevering 24: Regresvorderingen vermijden”.

Wat wordt bedoeld met hoofd en nek? Buchtlaschen?

Sjorring

Bay lashing is een methode die ook wel bekend staat als lus-sjorren en die, zoals veel aspecten van ladingzekering, afkomstig is uit de maritieme industrie. Er wordt een strop om de lading gelegd en de uiteinden van de strop worden aan het transportmiddel bevestigd.

Net als bij hoofdsjorren is de LC van de riemen en de sjorogen cruciaal.

Hoofd knipperen

Kopflap is een uitstekende methode om een lading aan de achterkant vast te zetten. De rechtopstaande palletten vormen een oppervlak voor een betere krachtoverbrenging en houden de riemen op hun plaats. In het voorbeeld rechts kan worden uitgegaan van een geschatte spankracht van 8.000daN zonder rekening te houden met de exacte hoeken en wrijving.

De lashing angles moeten echter altijd kleiner zijn dan 45º om de vormsluitende component van de spankracht te maximaliseren.

Lees het volledige technische artikel met foto’s en praktische voorbeelden op onze LaSi blog.

Hoe werkt een antislipmat?

In een notendop: Antislipmatten verhogen de wrijvingscoëfficiënt tussen twee contactoppervlakken, bijvoorbeeld het laadgebied en de europallet. Door de combinatie van rubber/houten laadvloer is de wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk hoger dan bij een materiaalpaar, bijvoorbeeld houten pallet op houten laadvloer. Dit betekent dat er minder sjormateriaal nodig is om hetzelfde gewicht aan lading vast te zetten.

Welke soorten spanbanden zijn er om ladingen vast te zetten?
De meest voorkomende soorten sjorren zijn
 • Diagonaal sjorren
  • De riemen worden aan alle vier de hoeken van de lading bevestigd en diagonaal, meestal kruislings, vastgesjord. De sjorhoeken spelen hier een doorslaggevende rol
 • Sjorren
  • De spanband wordt over de goederen geplaatst en op de vloer gedrukt door deze aan te spannen. Hiervoor is relatief veel sjormateriaal nodig, dat kan worden verminderd door antikreukmatten te gebruiken (verhoogde wrijvingscoëfficiënt).
 • Hoofd knipperen met palet
  • Hier wordt een pallet voor de goederen in de rijrichting geplaatst, d.w.z. aan de voorkant, en de band wordt erdoorheen gevoerd, waardoor een “kunstmatige eindwand” ontstaat. Het zwaartepunt van de goederen moet altijd onder het vastzetmateriaal liggen.
 • Kopstuk met bevestigingsband
  • Bij deze variant wordt in plaats van een pallet een spanband over de goederen geleid, die de hoogte van de voorste band vastzet. Een lashing calculator helpt bij het bepalen van de juiste sjorhoeken.
 • Sjorring
  • Het dient als een soort “dropside replacement” en is ontworpen als een spanband aan de zijkant. In dit geval is de baaisjorring vrijwel ineffectief in de rijrichting, zodat een positieve bevestiging, bijvoorbeeld op de voorwand van de carrosserie, moet worden gebruikt.

In ons technische artikel: Aflevering 25: Welke soorten spanbanden zijn er om ladingen vast te zetten? vind je de verschillende soorten spanbanden, elk als afbeelding met een gedetailleerde uitleg.

Ook een upgrade in dit artikel: Het label op de spanband – een vervalsing herkennen – wat moet er echt op staan?
Wie is verantwoordelijk voor een goede ladingzekering? / De vorkheftruckchauffeur? De verzender?

Er zijn altijd minstens twee mensen verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading, meestal de vorkheftruckchauffeur en de lader. De vorkheftruckchauffeur mag de goederen alleen verplaatsen als ze goed zijn vastgezet. Maar in juridische zin is de kring van verantwoordelijken vaak nog groter: de verantwoordelijkheid strekt zich vaak uit tot:

 • Drager
 • Bestuurder
 • Expediteur (zelf invoeren)
 • Klant

Er zijn echter ook veel plichten van de individuele verantwoordelijke partijen. We zetten deze in detail op een rijtje in ons gedetailleerde technische artikel over dit onderwerp: “Episode 4: Wie is verantwoordelijk voor het beveiligen van de lading?

Zijn er speciale technische kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden voor de container, en zo ja, welke?

Afmetingen, binnenmaten, de constructie van een container en dus het laadvermogen kunnen aanzienlijk verschillen. Welke schade maakt een container niet langer veilig om te gebruiken? Wat is een “draaislot”? Lees alles over containers in ons technische artikel:

Waarop moet worden gelet bij de inkomende inspectie van een container?

Wanneer een container wordt afgeleverd, is een inspectie van inkomende goederen eigenlijk verplicht. Is de container beschadigd? Zijn er vervormingen of beschadigingen aan de containerbodem? Wanneer is de laatste CTU Code 2015 inspectie uitgevoerd? Een aantal parameters moet worden gecontroleerd voordat de schors wordt geladen.

Wat is de juiste stuwageplanning in de container?

Het doel: de goederen moeten zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld in de container. Hiervoor zijn verschillende opties, afhankelijk van de goederen die in de overzeese container moeten worden vastgezet.

Soorten ladingzekering / Wat wordt bedoeld met vorm- en krachtgesloten ladingzekering?
 • Form-fit LaSi betekent dat de lading zonder openingen wordt opgeborgen en in direct contact staat met de carrosserie van het voertuig. Dit vereist echter een voldoende stabiele voertuigcarrosserie
 • Krachtsluitend LaSi betekent dat de lading op het laadoppervlak wordt gedrukt door deze vast te sjorren. Persen verhoogt de wrijvingskracht. Dit zorgt er weer voor dat je niet kunt wegglijden. Uiteindelijk zet het vastzetmateriaal de lading niet direct vast, maar verhoogt en handhaaft het de wrijvingskracht. De wrijvingskracht houdt de lading vast.
Wat betekent het geverifieerde brutogewicht van een container?

Form-fit LaSi betekent dat de lading zonder openingen wordt opgeborgen en in direct contact staat met de carrosserie van het voertuig. Dit vereist echter een voldoende stabiele voertuigcarrosserie
Een overbeladen container is een probleem. Als er te veel containers met het verkeerde gewicht op een schip staan, kan dat snel uitlopen op een ramp. Daarom moet het werkelijke gewicht van een container, bestaande uit lading + verpakking + vastzetapparatuur + tarragewicht, worden bepaald. De World Shipping Council verklaarde: “De verantwoordelijkheid voor het registreren en documenteren van het geverifieerde brutogewicht van een verpakte container ligt bij de verlader.”

Aansprakelijkheid is dus duidelijk geregeld. Waar moet je dan in detail rekening mee houden? In ons technische artikel vind je alle informatie die je nodig hebt: “Episode 18: Geverifieerd brutogewicht – containers”Dit regelt duidelijk de aansprakelijkheid. Waar moet je dan in detail rekening mee houden? In ons technische artikel vind je alle informatie die je nodig hebt: ” Aflevering 18: Geverifieerd brutogewicht – containers

Welke belastingsmaatregelen verhogen de wrijvingskracht?

De wrijvingskracht kan worden verhoogd door antislipmatten op de vloer en stuwzakken/-stootkussens te gebruiken. Antislipmatten verhogen de wrijving tussen de pallet en het laadoppervlak. Baffle bags vullen bestaande openingen op met een form-fit. Bij de laatste wordt de lading rechts en links tegen de muur gedrukt, waardoor de wrijving tussen de muur en de goederen toeneemt.

Wat kan een onbeveiligde lading veroorzaken in bochten?

Onbeveiligde ladingen vormen altijd een gevaar voor alle weggebruikers. De goederen moeten daarom goed worden vastgezet met ladingzekering om te voorkomen dat ze opzij worden gegooid en/of beschadigd en/of voorbijgangers in gevaar worden gebracht.

Wat betekent positieve vergrendeling voor een vrachtwagenlading?

Positieve vergrendeling op vrachtwagens wordt meestal bereikt door de goederen tegen de kopwand te plaatsen. De doorslaggevende factor is dus hoeveel kracht het lichaam kan absorberen, bijvoorbeeld bij een noodstop. In de Europese norm: “Ladingsbeveiliging op wegvoertuigen – Carrosserieën op bedrijfsvoertuigen – Minimumeisen; Duitse versie EN 12642:2016” – of kortweg EN-12642 Code XL, worden zowel de “L” als de “Code XL” carrosserieën gedefinieerd.

Bovendien kan de glijwrijvingscoëfficiënt positief worden gewijzigd door antislipmatten te gebruiken. Maar zelfs eenvoudige maatregelen zoals het vegen van het laadgebied hebben invloed op de wrijvingscoëfficiënt tussen de pallet en de vrachtwagenvloer.

Positieve vergrendeling van de laadeenheden, d.w.z. het plaatsen van de lading met zo min mogelijk openingen of door het opvullen van de openingen, bijvoorbeeld met stuwzakken, is ook erg belangrijk. In ons blogartikel lichten we aan de hand van casestudy’s de verschillende aspecten en mogelijkheden in de praktijk toe.

De wrijvingscoëfficiënt op de vrachtwagen - wat telt er echt?

De wrijvingscoëfficiënt bij het vastzetten van ladingen voor vrachtwagens speelt een grote rol bij het kiezen van de juiste uitrusting voor het vastzetten van ladingen. Het bepaalt het gewicht van de lading die moet worden vastgezet. Welke rol speelt een schone laadruimte? Hoe zorg ik ervoor dat mijn verzenders zich aan de basisregels houden?

Lees het volledige technische artikel met foto’s en praktische voorbeelden op onze LaSi blog.

Hoe maak je krachtsluitende belastingbeveiliging en wat betekent dit?

Krachtsluitend vastzetten van ladingen betekent dat de goederen en de vastzetapparatuur zoveel mogelijk contactoppervlak hebben. Een voorbeeld hiervan is een laadeenheid van kartonnen verpakkingen op een europallet, die wordt vastgezet met stuwzakken.

Wat zijn klassieke fouten bij het vastzetten van ladingen?
Er zijn twee klassieke inschattingsfouten:
– organisatorisch

– fysisch
Organisatorische factoren kunnen worden veroorzaakt door een gebrek aan informatie, slechte coördinatie tussen de mensen die betrokken zijn bij het laden of slecht gecommuniceerde eisen voor het vastzetten van de lading (bijvoorbeeld de verkeerde laadbak besteld). Het resultaat is meestal dat er niet geladen kan worden of dat er onevenredige compromissen worden gesloten.
Fysieke inschattingsfouten zijn vaak het gevolg van onjuist geschatte gewichten in verhouding tot de werkelijke kracht van de ladingzekering. De sjorhoeken worden ook vaak verkeerd gekozen of de lading wordt slechts in één richting vastgezet.
Je kunt casestudy’s en de exacte fouten vinden in ons technische artikel: “Aflevering 14: Verkeerde inschattingen bij het beveiligen van de belasting”.
Wat wordt bedoeld met hoofd en nek? Buchtlaschen?

Sjorring

Bay lashing is een methode die ook bekend staat als lus-sjorren en die, zoals veel aspecten van ladingzekering, afkomstig is uit de maritieme industrie. Er wordt een strop om de lading gelegd en de uiteinden van de strop worden aan het transportmiddel bevestigd.

Net als bij hoofdsjorren is de LC van de riemen en de sjorogen cruciaal.

Hoofd knipperen

Kopflap is een uitstekende methode om een lading aan de achterkant vast te zetten. De rechtopstaande palletten vormen een oppervlak voor een betere krachtoverbrenging en houden de riemen op hun plaats. In het voorbeeld rechts kan worden uitgegaan van een geschatte spankracht van 8.000daN zonder rekening te houden met de exacte hoeken en wrijving.

De lashing angles moeten echter altijd kleiner zijn dan 45º om de vormsluitende component van de spankracht te maximaliseren.

Lees het volledige technische artikel met foto’s en praktische voorbeelden op onze LaSi blog.

Welke soorten spanbanden zijn er om ladingen vast te zetten?
De meest voorkomende soorten sjorren zijn
 • Diagonaal sjorren
  • De riemen worden aan alle vier de hoeken van de lading bevestigd en diagonaal, meestal kruislings, vastgesjord. De sjorhoeken spelen hier een doorslaggevende rol
 • Sjorren
  • De spanband wordt over de goederen geplaatst en op de vloer gedrukt door deze aan te spannen. Hiervoor is relatief veel sjormateriaal nodig, dat kan worden verminderd door antikreukmatten te gebruiken (verhoogde wrijvingscoëfficiënt).
 • Hoofd knipperen met palet
  • Hier wordt een pallet voor de goederen in de rijrichting geplaatst, d.w.z. aan de voorkant, en de band wordt erdoorheen gevoerd, waardoor een “kunstmatige eindwand” ontstaat. Het zwaartepunt van de goederen moet altijd onder het vastzetmateriaal liggen.
 • Kopstuk met bevestigingsband
  • Bij deze variant wordt in plaats van een pallet een spanband over de goederen geleid, die de hoogte van de voorste band vastzet. Een lashing calculator helpt bij het bepalen van de juiste sjorhoeken.
 • Sjorring
  • Het dient als een soort “dropside replacement” en is ontworpen als een spanband aan de zijkant. In dit geval is de baaisjorring vrijwel ineffectief in de rijrichting, zodat een positieve bevestiging, bijvoorbeeld op de voorwand van de carrosserie, moet worden gebruikt.

In ons technische artikel: Aflevering 25: Welke soorten spanbanden zijn er om ladingen vast te zetten? vind je de verschillende soorten spanbanden, elk als afbeelding met een gedetailleerde uitleg.

Ook een upgrade in dit artikel: Het label op de spanband – een vervalsing herkennen – wat moet er echt op staan?
Containerschade - Waar moet je op letten voor en na?

Het is niet ongewoon dat ongevallen leiden tot wijzigingen in de wetgeving. Het is immers niet in het minst dergelijke schade die inzichten verschaft voor overwegingen als hoe schade of het volledige verlies van containerschepen in de toekomst kan worden voorkomen.

Dit wordt weerspiegeld in de normen en voorschriften van de toonaangevende instellingen:

 • IMDG-Code
 • EMS-Code
 • SOLAS (International Convention for the Life at Sea)
 • IMO (International Maritime Organization)
 • MSC.1/Circ. 1475 9 June 2014

De exacte betekenis van het bovenstaande wordt uitgelegd door specialist Sigurd Ehringer in onze blog: “Aflevering 17: Ongevallen en de conclusies die moeten worden getrokken over lading en stuwage“.

Welke voorzieningen om ladingen vast te zetten zijn er in zeecontainers?

Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt of het gaat om een temperatuurgecontroleerde container (reefer) of een standaard zeecontainer. Reefercontainers hebben geen sjorogen aan de vloer of het plafond; de volgende bevestigingsmiddelen kunnen hier worden gebruikt.

 • Inschroefbaar sjorpunt (dit kan aan elke rail op de vloer worden bevestigd, zodat sjorbanden kunnen worden gebruikt om vast te zetten).
 • Tygart System (Dit is een oversized plakband. Deze wordt op elke hoogte op de containerwand geplakt, 2 aan elke kant, en verzegeld voor de goederen. Dit wordt gedaan door de zijriemen aan te spannen, die op hun beurt aan elkaar worden geplakt met een plakband aan de bovenkant. De lengte van de zijbanden mag niet minder zijn dan 150 cm.
 • Stuwzakken in alle variaties
 • S.A.M. System

De volgende systemen kunnen worden gebruikt voor standaardcontainers.

Er moet aandacht worden besteed aan hoe stabiel de te verzenden goederen zijn.

Wat betekenen de CSC badge en ACEP verklaring? - Afkortingen en inspectiecriteria

Het CSC-label (Convention for Safe Containers) is een verzameling regels die ervoor moeten zorgen dat containers wereldwijd volgens gestandaardiseerde criteria worden geproduceerd, getest en gerepareerd. Dit omvat ook een regelmatige inspectie en documentatie hiervan op de CSC-sticker van de container. Maar wat staat er in detail? En aan welke criteria moet een container voldoen?

Lees het volledige technische artikel met foto’s en praktische voorbeelden op onze LaSi blog.

Wat betekenen de nummers en etiketten op de deur van een container?
Je kunt de eigenaar van de container, het registratienummer of de typeaanduiding, d.w.z. het ontwerp, herkennen. Maar de etikettering bevat nog meer details. Iedereen heeft ze gezien: De vele nummers en symbolen op de deuren van de containers. Maar wat betekenen ze eigenlijk? Ken je ze allemaal?
Een deurslot op de container - echt nodig?

Laden is nog geen probleem: de goederen, bijvoorbeeld losse kartonnen verpakkingen gestapeld in een zeecontainer, liggen nog op hun plaats. Maar tijdens het transport per vrachtwagen, spoor en containerschip kan de lading wegglijden en personeel in gevaar brengen wanneer de container in het land van bestemming wordt geopend. Waarom? De goederen drukken ongemerkt tegen de containerdeuren voordat ze worden geopend en ze veren ongecontroleerd open wanneer het stangenslot wordt bediend.

Om dit gevaar te vermijden, kan een gordelslot worden aangebracht voor het openen. De losser plaatst deze rond de twee horizontale stangen van de twee vergrendelingen van de containerdeur die het dichtst bij elkaar liggen. Zelfs als er nog druk op de deuren staat, worden ze maximaal geopend. een kleine opening. Het personeel wordt beschermd.

TIP: Onze [R] Full Saftey is ontwikkeld om stress op de deuren te voorkomen. De uitvalbeveiliging is verkrijgbaar als dekzeil en zelfs als opbergkussensysteem.

Wat is een koelcontainer?

Reefercontainers zijn koelcontainers voor het transport van goederen die bij een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden. De koelunit wordt nu rechtstreeks in de container geïnstalleerd in plaats van via het transportmiddel, zodat een zelfvoorzienend systeem beschikbaar is.

De binnenkant van de container is voorzien van gladde aluminium wanden. In de lengterichting van de vloer worden zogenaamde aluminium roosters geïnstalleerd, rails die dienen om de lucht te laten circuleren en die ook de mogelijkheid bieden om extra reeferpunten (bevestigingshaken) te gebruiken.

Zorg bij het laden voor voldoende luchtcirculatie. Hiervoor zijn markeringen aangebracht op de wanden die de maximale stuwhoogte aangeven. Bij het gebruik van ladingbeveiligingsapparatuur zoals stuwzakken moet erop worden gelet dat de interne druk verandert bij temperatuurschommelingen. Er zijn ook speciale apparaten om ladingen vast te zetten, zoals de S.A.M. Veiligheidssysteemdie speciaal is ontwikkeld voor temperatuurgecontroleerd transport.

Je vindt een toepassingsvideo en meer gedetailleerde uitleg in ons gratis technisch artikel: “Aflevering 31: Koelcontainers – structuur en belading”.
Wat is een twistlock en waar wordt deze voor gebruikt op de container?
Zoals het woord al zegt, wordt de twistlock gebruikt om twee containers te vergrendelen/verbinden door dit ankerpunt te draaien. Er wordt onderscheid gemaakt tussen handmatig vergrendelde twistlocks (containerstuwing aan land) en halfautomatische twistlocks (zeetransport). Bij deze laatste variant wordt automatisch een veer gespannen wanneer de bakken correct zijn gestapeld, waardoor het vergrendelingsmechanisme met de tegenhanger, het zogenaamde hoekgietmechanisme, in werking wordt gesteld.
Waar zijn de twistlocks tegen bestand? Hoe zit je ook alweer op slot? In ons Cargo Blog-artikel: “Aflevering 15: Hoe werkt een twistlock?” vind je een geïllustreerde uitleg.
Zijn er speciale technische kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden voor de container, en zo ja, welke?

Afmetingen, binnenmaten, de constructie van een container en dus het laadvermogen kunnen aanzienlijk verschillen. Welke schade maakt een container niet langer veilig om te gebruiken? Wat is een “draaislot”? Lees alles over containers in ons technische artikel:

Waarop moet worden gelet bij de inkomende inspectie van een container?

Wanneer een container wordt afgeleverd, is een inspectie van inkomende goederen eigenlijk verplicht. Is de container beschadigd? Zijn er vervormingen of beschadigingen aan de containerbodem? Wanneer is de laatste CTU Code 2015 inspectie uitgevoerd? Een aantal parameters moet worden gecontroleerd voordat de schors wordt geladen.

Welke voorzieningen om ladingen vast te zetten zijn er in zeecontainers?

Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt of het gaat om een temperatuurgecontroleerde container (reefer) of een standaard zeecontainer. Reefercontainers hebben geen sjorogen aan de vloer of het plafond; de volgende bevestigingsmiddelen kunnen hier worden gebruikt.

 • Inschroefbaar sjorpunt (dit kan aan elke rail op de vloer worden bevestigd, zodat sjorbanden kunnen worden gebruikt om vast te zetten).
 • Tygart System (Dit is een oversized plakband. Deze wordt op elke hoogte op de containerwand geplakt, 2 aan elke kant, en verzegeld voor de goederen. Dit wordt gedaan door de zijriemen aan te spannen, die op hun beurt aan elkaar worden geplakt met een plakband aan de bovenkant. De lengte van de zijbanden mag niet minder zijn dan 150 cm.
 • Stuwzakken in alle variaties
 • S.A.M. System

De volgende systemen kunnen worden gebruikt voor standaardcontainers.

Er moet aandacht worden besteed aan hoe stabiel de te verzenden goederen zijn.

Wat is containersjorren en hoe gebruik je het?
Systemen om containers vast te zetten, bekend als sjorringen, zijn ontworpen om de versnellingskrachten via de riemen op een gerichte manier en bijna volledig in het lichaam van de overzeese container te leiden. Ze zijn sneller en veel flexibeler in gebruik dan conventionele systemen zoals houten verstevigingen.

Puntige haken (met veiligheidspal) worden in de oogjes van de container gestoken, waaraan verticaal verstelbare riemen worden genaaid. Afhankelijk van de lading wordt er een verschillend aantal horizontale riemen aan vastgemaakt, die voor de goederen worden vergrendeld (met een riemgesp) om ze weg te houden van de deuren van de container.

Het is belangrijk dat deze systemen gecertificeerd zijn en dus voldoen aan bijvoorbeeld de CTU Code. Dit is de enige manier om een betrouwbare ladingzekering te garanderen in overeenstemming met het belastingsschema. We leggen meer details uit in ons technische artikel: “Aflevering 16: Sjorringen en hun toepassing” met Sigurd Ehringer.
Wat is een stuwzak/stuwzak om lading vast te zetten?
De voorschriften voor het vastzetten van ladingen in containers staan in de CTU Code 2015. In aanhangsel 7, bijlage 4, is een heel hoofdstuk gewijd aan de borgmethode met stuwzakken.
Stuwzakken voor het vastzetten van ladingen worden gebruikt om openingen tussen de lading op te vullen en zo een nauwsluitende pasvorm te creëren. Ze worden gevuld met een persluchtpistool of een mobiele batterijblazer en kunnen daarom variabel worden gebruikt wat betreft breedte en interne druk.
Er is ook een eenvoudig ontwerp, dat wordt gebruikt voor openingen tot 400 mm. Zogenaamde 3D-stuwzakken worden gebruikt voor grotere openingen, omdat ze door hun kubusvorm vlakker tegen de goederen liggen.
Stuwzakken bestaan uit een binnenhoes van PE-folie en een buitenhoes van PP-weefsel of papier. Deze laatste kan niet samen met de inlay worden gerecycled en is gevoeliger voor vocht.
Hoe werkt een antislipmat?

In een notendop: Antislipmatten verhogen de wrijvingscoëfficiënt tussen twee contactoppervlakken, bijvoorbeeld het laadgebied en de europallet. Door de combinatie van rubber/houten laadvloer is de wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk hoger dan bij een materiaalpaar, bijvoorbeeld houten pallet op houten laadvloer. Dit betekent dat er minder sjormateriaal nodig is om hetzelfde gewicht aan lading vast te zetten.

Welke schade moet een vrachtwagen weigeren voordat hij geladen wordt?

In principe moeten voertuigen voldoen aan de technische voorschriften (TÜV) en zowel veilig als rijklaar zijn. Dit geldt ook voor dragende onderdelen zoals het frame van het voertuig, het laadgebied of de voor- of zijwanden van een vrachtwagen. Mogelijke redenen voor de afwijzing van een vrachtwagen kunnen zijn

 • Zware schade/vervorming aan het frame van de laadvloer
 • Doorgeroeste geperforeerde strip
 • Schade aan de trekker, bijvoorbeeld aan de verlichting
 • Beschadigingen/scheuren in de banden
 • Versleten banden
 • structureel ongeoorloofde wijzigingen aan het chassis van de carrosserie
 • Defecten aan de dropside, bijv. defecte dropside scharnieren
 • Scheuren in het frame van de bovenbouw

Documentatie met foto’s en specifieke casestudy’s vind je in ons gedetailleerde technische artikel: ” Aflevering 30: Schade aan de vrachtwagen – wanneer moet je een lading weigeren?

Hoeveel gewicht kan een vrachtwagenbed eigenlijk dragen?

De technische voorschriften voor een vrachtwagencarrosserie zijn te vinden in de norm: Ladingbeveiliging op wegvoertuigen – “Carrosserieën op bedrijfsvoertuigen – Minimumvereisten; Duitse versie EN12642:2016”. Om het draagvermogen van de vloer te beoordelen, moet ook DIN EN 283 “Wissellaadbakken – Testen” worden geraadpleegd.

Daarnaast is relevante informatie ook te vinden op de merktekens van de fabrikant, die zich meestal op het achterportaal of de binnenkant van de deur bevinden. In “DGUV 70 Voertuigen”, paragraaf 37 “Laden en lossen” staat het volgende: (2) Bij het laden en lossen van voertuigen moet ervoor worden gezorgd dat ze niet kunnen wegrollen, omslaan of kantelen. Het is daarom ook belangrijk om te weten of de trekker nog aangekoppeld is, of dat de parkeersteunen zijn uitgeschoven en er misschien zelfs een extra veiligheidsblok onder de kingpin moet worden geplaatst.

Hoe je te werk moet gaan, lees je in detail in het technische artikel: “Episode 22: Bodemverontreiniging op vrachtwagens”.
Wat is een Code XL body en waar moet ik op letten bij het laden?

De Europese norm EN-12642 “Ladingsbeveiliging op wegvoertuigen – Bovenbouwen op bedrijfsvoertuigen – Minimumeisen” definieert de krachten die bovenbouwen moeten kunnen absorberen.

Het maakt niet uit hoe de technische structuur was opgezet:

 • de voorwand is over de gehele breedte en tot ¾ van de hoogte bestand tegen een kracht die overeenkomt met 50% van de technische nuttige last
 • de laterale structuur moet 40% vasthouden
 • het achterportaal 30%

De elastische vervorming wordt er ook in opgenomen. Dit betekent dat de constructie maximaal 300 mm mag buigen, waarvan maximaal 20 mm permanent mag blijven, op voorwaarde dat de functie niet wordt beperkt.

De fabrikanten verstrekken specifieke, carrosseriegerelateerde gegevens over elk voertuig. Aangezien deze niet gestandaardiseerd zijn, moet hier speciale aandacht aan worden besteed voor het laden.

We hebben een aantal casestudy’s verzameld in onze LaSi blog: “Episode 32: Belasting beveiligen met Code XL bovenbouw”, hebben we een aantal casestudy’s samengesteld die je als leidraad kunt gebruiken.

Wat betekent het geverifieerde brutogewicht van een container?

Form-fit LaSi betekent dat de lading zonder openingen wordt opgeborgen en in direct contact staat met de carrosserie van het voertuig. Dit vereist echter een voldoende stabiele voertuigcarrosserie
Een overbeladen container is een probleem. Als er te veel containers met het verkeerde gewicht op een schip staan, kan dat snel uitlopen op een ramp. Daarom moet het werkelijke gewicht van een container, bestaande uit lading + verpakking + vastzetapparatuur + tarragewicht, worden bepaald. De World Shipping Council verklaarde: “De verantwoordelijkheid voor het registreren en documenteren van het geverifieerde brutogewicht van een verpakte container ligt bij de verlader.”

Aansprakelijkheid is dus duidelijk geregeld. Waar moet je dan in detail rekening mee houden? In ons technische artikel vind je alle informatie die je nodig hebt: “Episode 18: Geverifieerd brutogewicht – containers”Dit regelt duidelijk de aansprakelijkheid. Waar moet je dan in detail rekening mee houden? In ons technische artikel vind je alle informatie die je nodig hebt: ” Aflevering 18: Geverifieerd brutogewicht – containers

Wat betekenen de afkortingen MSL en LC?

Beide afkortingen worden beschreven in de CTU Code 2015. MSL staat voor “Maximum Securing Load” of maximale vastzetbelasting en LC voor “Lashing Capacity” of sjorcapaciteit.

De MSL komt overeen met de LC. De afkorting MSL wordt meestal gebruikt voor zeevervoer, de afkorting LC wordt meer gebruikt voor vervoer over land.

De afkortingen staan voor belastingswaarden op bevestigingsmateriaal die niet overschreden mogen worden bij gebruik voor het vastzetten van ladingen. De breukbelasting, d.w.z. de belasting waarbij de ladingzekering het begeeft, is de basis voor de twee specificaties. De CTU-code definieert precies wanneer de MSL/LC wordt bereikt in verhouding tot de breekkracht. Dit is inclusief een veiligheidsfactor van ongeveer 33-75% (afhankelijk van de sjormaterialen).

Een meer gedetailleerde lijst en exacte waarden vind je in ons technische artikel: “Aflevering 26: MSL en LC – Afkortingen met betekenis“.

What do STF and LC mean in load securing?

STF staat voor voorspankracht, LC staat voor lashing capacity. Het is belangrijk om te onderscheiden welke back-upmethode wordt gebruikt. Dit komt omdat de voorspankracht (STF) en de bestaande wrijvingscoëfficiënten tussen de belasting en het laadoppervlak belangrijk zijn voor niet-positieve borgmethoden. Bij varianten met positieve vergrendeling is de lashing capaciteit (LC) daarentegen de beslissende factor.

We onthullen meer subtiliteiten in ons artikel over het vastzetten van ladingen: “Aflevering 28: STF voorspankracht en LC sjorkracht”.

Wettelijke voorschriften in de context van ladingzekering / Waar kan ik die vinden? Wettelijke vereisten?

De volgende wetten/voorschriften vormen de basis voor de vereisten voor het vastzetten van ladingen: ADR; CTU CODE; CSC Gesetz; VDI, StvO, HGB.

Wat is veilig laden?

Veilige belading omvat het ter beschikking stellen van een geschikt voertuig als verplichting voor de vervoerder. Deze moet in staat zijn om de goederen veilig te vervoeren tijdens normaal, contractueel vervoer (zelfs in extreme situaties), rekening houdend met de voorgeschreven afmetingen, gewichten en asbelastingen.

Tijdens een pauze realiseren ze zich dat een spanband is gebroken. Wat doen ze?

Zodra een riem de zogenaamde weggooileeftijd heeft bereikt, moet hij worden weggegooid. Verder gebruik is niet langer toegestaan. Meer informatie over de uiterste gebruiksdatum van een spanband vind je in onze FAQ “Wat zijn de criteria voor de uiterste gebruiksdatum van spanbanden?” hieronder.

Wie is verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading?

De operationele veiligheid van een voertuig is niet alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder, maar ook van de lader en zijn supervisor. Hoe kunnen de verplichtingen van de verlader worden nageleefd in overeenstemming met de wet? Met welke invloeden moet je rekening houden? Welke informatie moet de verzender verstrekken?

Lees het volledige technische artikel met foto’s en praktische voorbeelden op onze LaSi blog.

Gelden de vereisten voor het goed vastzetten van ladingen voor alle bestelwagens?

Ja, de goederen moeten altijd goed worden vastgezet. Er bestaan ook goedkope maar zeer efficiënte ladingbeveiligingssystemen voor bestelwagens.

Wat betekent "gecombineerd vervoer"?

Deze term verwijst naar Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van de EU van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten.

Volgens deze definitie moet de container de nationale grens passeren, anders is het gebruik ervan niet toegestaan. Er moet ook rekening worden gehouden met het brutogewicht, want het is niet mogelijk om uit te gaan van 44 ton. Details over de individuele specificaties en factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals laadvermogen, laadlast en containergewichten, zijn te vinden in ons blogartikel:

“Aflevering 19: gecombineerd vervoer”

Wat zijn de criteria voor de afvalrijpheid van spanbanden?
Een spanband is klaar om te worden weggegooid als hij aan de volgende criteria voldoet:
 • Schade kan maximaal zijn. 10% van de doorsnede (breedte en materiaaldikte!)
 • er sprake is van overmatige slijtage, bijvoorbeeld door schuren
 • beschadigde naden heeft of niet goed gerepareerd is
 • Roest door onjuiste opslag
 • Vervorming door verkeerd gebruik (bijv. de ratel aandraaien met een verlengstuk)
 • de riem is te ver uitgerekt, bijvoorbeeld door een hefboom te gebruiken

Daarom moet per geval worden besloten wanneer een riem klaar is om te worden weggegooid. Je kunt geïllustreerde hulp met casestudy’s vinden in de gedetailleerde blogpost: “Aflevering 29: Rijpheid van spanbanden weggooien – de criteria”.

Wat zijn de oorzaken van regresvorderingen en hoe kunnen ze worden vermeden?

Regresvorderingen kunnen ontstaan door schade, niet nagekomen tijdsloten of niet nagekomen contractonderdelen. Er zijn vaak meerdere contractuele partners betrokken bij een zending en een vertraging (vrachtwagen komt te laat) zorgt er bijvoorbeeld voor dat de volgende dienstverleners vertraging oplopen. Dit kan boetes, wachttijd of extra apparatuur tot gevolg hebben, die dan in rekening worden gebracht. Het is daarom raadzaam om een paar punten op te helderen voordat je gaat laden.

Naast een precieze definitie van de vervoersopdracht moet er ook een verantwoordelijke persoon worden genoemd. Laadinstructies en -berekeningen moeten ook van tevoren worden opgesteld en een logboek en/of fotodocumentatie met inkomende en uitgaande inspecties biedt extra zekerheid bij vragen achteraf.

Je kunt een gedetailleerde lijst vinden onder: Technisch artikel: “Aflevering 24: Regresvorderingen vermijden”.

Wie is verantwoordelijk voor een goede ladingzekering? / De vorkheftruckchauffeur? De verzender?

Er zijn altijd minstens twee mensen verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading, meestal de vorkheftruckchauffeur en de lader. De vorkheftruckchauffeur mag de goederen alleen verplaatsen als ze goed zijn vastgezet. Maar in juridische zin is de kring van verantwoordelijken vaak nog groter: de verantwoordelijkheid strekt zich vaak uit tot:

 • Drager
 • Bestuurder
 • Expediteur (zelf invoeren)
 • Klant

Er zijn echter ook veel plichten van de individuele verantwoordelijke partijen. We zetten deze in detail op een rijtje in ons gedetailleerde technische artikel over dit onderwerp: “Episode 4: Wie is verantwoordelijk voor het beveiligen van de lading?

Wat is de juiste stuwageplanning in de container?

Het doel: de goederen moeten zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld in de container. Hiervoor zijn verschillende opties, afhankelijk van de goederen die in de overzeese container moeten worden vastgezet.

Heb je nog vragen?

Praat dan met onze experts.