Aflevering 19: Gecombineerd transport

Gecombineerd vervoer is een veelgebruikte term in de logistiek, maar je merkt vaak dat niet iedereen precies weet wat het betekent.

Het gewicht van 44 ton wordt hier vaak mee geassocieerd. Het is echter niet zo eenvoudig.

Bij nader inzien is dit een EU-verordening met de onhandige naam:

RICHTLIJN 92/106/EEG VAN DE RAAD
van 7 december 1992
tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten vervoer in de Gemeenschap
gecombineerd vrachtvervoer tussen lidstaten

Dit maakt duidelijk dat deze verordening vereist dat een nationale grens binnen de EU wordt overschreden.

Een containertransport van München naar Hannover met 44 ton is daarom in het algemeen niet-ontvankelijk omdat de Duitse landsgrens niet werd overschreden.

Uitdagingen in communicatie

Het is belangrijk om informatie tussen de verzender en de vervoerder zodanig samen te brengen of uit te wisselen dat het transport goed kan worden uitgevoerd. Dit is de taak voor alle betrokkenen, die natuurlijk gedetailleerde kennis en expertise vereist.

Gevaarlijke halve kennis is echter eerder de praktijk.

Het laadvermogen van de containers wordt altijd aangegeven op de rechterachterdeur.

Het toelaatbare gewicht plannen

Afhankelijk van hoe de container is gebouwd en uitgerust of welk staal is gebruikt, verschilt het laadvermogen afhankelijk van het tarragewicht.

In principe is dit probleem alleen interessant voor verladers bij wie de lading zoveel weegt dat de container te zwaar wordt voordat hij volledig geladen is. Verladers die goederen stuwen op een plaats waar de container vol is voordat hij te zwaar wordt, hebben hier meestal geen last van.

Bij het plannen is het daarom belangrijk om het gewicht van de combinatie, bestaande uit trekker + chassis + container, te weten en het maximale gewicht van de lading + het opbergmateriaal te bepalen in verhouding tot een gewicht van 40 ton, 42 ton of 44 ton.

De link https://www.ekb-containerlogistik.com/de/datenund-fakten/bestimmungen/ geeft gemiddelde waarden, maar wijst er uitdrukkelijk op dat het bedrijf rechtstreeks moet worden geraadpleegd voor gedetailleerde berekeningen.

Een uittreksel uit de tabel

Helaas wordt alleen de 44 ton versie genoemd, waarvoor expliciet een drieassige trekker nodig is. Verreweg de meeste combinaties bestaan echter uit tweeassige trekkers en mogen daarom maximaal 42 ton wegen.

Als je de cijfers uit bovenstaande tabel neemt, resulteert het netto laadgewicht (lading + vastzetapparatuur) voor de volgende combinaties:

Bepaal het maximale laadvermogen in de praktijk

De praktijk wijst echter uit dat er aanzienlijke afwijkingen kunnen zijn van bovenstaande informatie en dat overbelasting daarom eerder waarschijnlijk dan onwaarschijnlijk is. Bedrijven die zelf containers willen stuwen en het laadvermogen zoveel mogelijk willen benutten, moeten daarom nauwkeurige informatie inwinnen bij de vervoerder over het type en het gewicht van de combinatie en ervoor zorgen dat dit wordt nageleefd.

Bedrijven die een vrachtwagenweegschaal hebben, kunnen ook het maximale gewicht van de lading bepalen door deze te wegen.
Weeg de lege trailer bij de ingang en trek deze waarde af van het totale gewicht van 40 ton, 42 ton of 44 ton. Dit resulteert in het maximale laadvermogen voor elk containertype.

Het nadeel van deze methode is dat deze informatie pas kort voor het laden beschikbaar is en het niet meer zo eenvoudig is om het gewicht of de hoeveelheid van de lading te verminderen.

Conclusie

Erop vertrouwen dat de vervoerder de juiste conclusies zal trekken over het ontwerp van de containercombinatie uit de informatie over het gewicht van de lading is uiterst riskant en moet worden vermeden.

Hoogachtend, Sigurd Ehringer

Rothschenk assortiment

4 goede redenen voor Rothschenk

SERVICE

Ons klantencentrum heeft maar één doel: uw problemen omzetten in oplossingen. Of het nu gaat om standaard stuwzakken, bestsellers of ladingzekering op maat - wij hebben de juiste oplossing voor je. We begeleiden je consequent van A voor buitendienst tot Z voor certificering. Dat is onze belofte aan jou, als leider in onze branche.

PROFESSIONELE KWALITEIT

We hechten veel belang aan professionele ladingzekering. Daarom hebben we onze eigen productiefaciliteiten, die gebruikmaken van moderne productietechnologieën en strenge kwaliteitscontroles om een betrouwbare werking te garanderen. Dit stelt ons in staat om onze klanten een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand aanbod van transportlogistieke diensten te bieden.

CERTIFICATIE

Ben je bekend met DIN ISO 9001:2015, EMAS en Ecovadis? Dan is het tijd om met de besten te werken.
Je neemt geen enkel risico met ons - we zijn bekroond met de platina medaille op het EcoVadis duurzaamheid rating platform.

DUURZAAMHEID

Als lastbeveiligingsbedrijf zijn we er trots op dat we verschillende certificeringen hebben die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en onze inzet voor milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid bevestigen. Voor u als inkoper betekent dit dat we de implementatie van hoge milieu- en sociale normen eisen en bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de toeleveringsketen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.