Aflevering 17: Ongevallen en de conclusies die moeten worden getrokken over lading en stuwage

Scheepsongevallen en -rampen komen steeds weer voor. Een deel hiervan is te wijten aan onjuiste informatie over de lading, het gewicht of een onjuiste of ontbrekende classificatie van gevaarlijke goederen.

Onvoldoende ladingzekering leidt tot transportschade. Het is niet ongewoon dat schepen tot stilstand komen.

Alle incidenten worden grondig onderzocht door verschillende autoriteiten totdat er een definitief oordeel is geveld. Daarna wordt bekeken hoe dergelijke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Als verladers/containerverpakkers ervaren we deze resultaten in de vorm van veranderingen, toevoegingen of speciale opmerkingen aan of in regels en wetten.

Dit is bijvoorbeeld de tweejaarlijkse update van de IMDG Code, de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen door/op schepen. De details zijn te vinden in de kolommen 15, 16a en 16b van tabel 3.2.

Kolom 15 van de IMDG Code verwijst naar de EMS Code.

Het is verdeeld in twee delen:

  • Aanbevelingen voor het bestrijden van branden met de afkortingen F-A tot F-J
  • Aanbevelingen voor het bestrijden van lekken met de afkortingen S-A tot S-Z

De verzender van gevaarlijke goederen moet de afkorting van de EMS-code in relatie tot het UN-nummer in het vervoersdocument vermelden.

Voorbeeld: UN-1950 gasverpakkingen onder druk (aërosolen)

  • EMS-code: F-D
  • EMS-code: S-U

Als de transporteenheid, bijv. de container, gaspakketten onder druk bevat, zijn de volgende regels (uittreksels) van toepassing op de bemanning van het schip in het geval van een ongeluk of lekkage.

Kolom 16a van de IMDG Code verwijst naar de stuwage en behandeling van gevaarlijke goederen op schepen. Het voorbeeld verwijst gedeeltelijk naar gevaarlijke goederen van de klassen 2-9, die in beperkte hoeveelheden zijn verpakt. Ze kunnen aan dek of benedendeks worden opgeborgen.

In detail gelden de instructies die specifiek voor het UN-nummer worden gegeven.

Kolom 16b van de IMDG Code verwijst naar de scheiding van transporteenheden op het schip, afhankelijk van de gevaarlijke goederen die ze bevatten.

De instructies verwijzen naar het UN-nummer 1950 gaspakketten onder druk.

De basis voor dergelijke voorschriften is het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee(SOLAS), dat in 1914 werd aangenomen na het zinken van de Titanic.

Het wordt regelmatig bijgewerkt, indien nodig/bij speciale gelegenheden. Hier worden principes afgesproken die vervolgens door de Internationale Maritieme Organisatie(IMO) in gedetailleerde maatregelen worden omgezet.

Een daarvan is het“geverifieerd brutogewicht” dat in 2014 werd geïntroduceerd met MSC.1/Circ. 1475 9 juni 2014 in werking getreden.

Dit onderwerp komt aan bod in een van de volgende LaSi blogafleveringen.

Hoogachtend, Sigurd Ehringer

Rothschenk assortiment

4 goede redenen voor Rothschenk

SERVICE

Ons klantencentrum heeft maar één doel: uw problemen omzetten in oplossingen. Of het nu gaat om standaard stuwzakken, bestsellers of ladingzekering op maat - wij hebben de juiste oplossing voor je. We begeleiden je consequent van A voor buitendienst tot Z voor certificering. Dat is onze belofte aan jou, als leider in onze branche.

PROFESSIONELE KWALITEIT

We hechten veel belang aan professionele ladingzekering. Daarom hebben we onze eigen productiefaciliteiten, die gebruikmaken van moderne productietechnologieën en strenge kwaliteitscontroles om een betrouwbare werking te garanderen. Dit stelt ons in staat om onze klanten een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand aanbod van transportlogistieke diensten te bieden.

CERTIFICATIE

Ben je bekend met DIN ISO 9001:2015, EMAS en Ecovadis? Dan is het tijd om met de besten te werken.
Je neemt geen enkel risico met ons - we zijn bekroond met de platina medaille op het EcoVadis duurzaamheid rating platform.

DUURZAAMHEID

Als lastbeveiligingsbedrijf zijn we er trots op dat we verschillende certificeringen hebben die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en onze inzet voor milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid bevestigen. Voor u als inkoper betekent dit dat we de implementatie van hoge milieu- en sociale normen eisen en bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de toeleveringsketen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.