Aflevering 16: Sjorringen en hun toepassing

Sjorbanden worden steeds vaker gebruikt om lading in containers vast te zetten. Het doel hiervan is om de versnellingskrachten via de vastzetinrichting specifiek en volledig in de romp van de container te leiden.

Er moet echter voor worden gezorgd dat ze zo worden gebruikt dat ze hun maximale efficiëntie bereiken. In de praktijk worden er keer op keer fouten gemaakt.

Hieronder beschrijf ik er een aantal en geef ik tips om ze te vermijden.

Algemene sollicitatietips

Opmerking 1: Zorg ervoor dat de bevestigingshoeken(a/GROEN) ten opzichte van de sjorogen op de vloer en het plafond zo worden gekozen dat de groene krachtcomponent(b/GROEN) parallel aan de wanden zo groot mogelijk is.
Deze krachtcomponent zet de lading vast. De rode krachtcomponent(c/ROT) verhoogt de wrijvingskracht op de vloer, maar heeft een klein aandeel in de vastzetkracht.

Opmerking 2: In principe geldt hetzelfde voor sjorsystemen die alleen gebruikmaken van de sjorogen op de vloer.
Ook hier moeten de vastzetkrachten worden uitgeoefend op de vloer parallel aan de containerwanden, zodanig dat de groene krachtcomponent(b/GROEN) groter is dan de rode krachtcomponent(c/ROT).

Tips om verder te gaan

Bij beide varianten is het belangrijk dat de spanbanden op tijd in de ogen worden gehaakt voordat de laadeenheden de toegang belemmeren.

Een fileplan is erg handig in deze situaties. Stuwkussens kunnen worden gebruikt om de afstand tot de achterdeur te verkleinen of om de lading in de container te verdelen zodat het laadverdelingsplan wordt nageleefd. Het kan ook nuttig zijn om stuwzakken te gebruiken om de openingen aan de zijkanten van de container te verkleinen.

Als er tegelijkertijd vastzetsystemen worden gebruikt, is het belangrijk dat de spanbanden gelijkmatig worden aangespannen.

De volgende procedure is praktisch uitvoerbaar gebleken.

Stap 1: Laad de container tot aan de sjorogen waaraan de spanbanden moeten worden bevestigd en zet de lading vast.

Bevestig vervolgens de twee helften van het sjorsysteem. Rijg hiervoor de dwarsbanden in de opstaande randbescherming en bevestig ze met sterke magneten aan de deuren van de container.

Stap 2: Stouw de volgende laadeenheden en blaas op het stuwkussen zodat het in de opening ligt maar nog geen sterke druk uitoefent.

Stap 3: Sluit de spanbanden aan en span ze aan. Controleer of de spanbanden de spankracht gewillig volgen en zich spannen, maar niet klemmen door de lading.

De vergrendelingsklemmen moeten zich niet in de buurt van het opbergkussen bevinden, maar ernaast op de lading, zodat het spanapparaat correct kan worden gebruikt en niet wegkantelt.

Stap 4: Vul nu de stuwzak verder zodat er een inwendige druk is van ongeveer 0,1-0,2 bar.

Door de druk zal de lading licht bewegen, waardoor de spanning in de spanbanden iets toeneemt en de vereiste spankracht wordt bereikt.

Conclusie

Deze procedure vereist enige oefening, maar resulteert vervolgens in een ladingzekeringssysteem dat voldoet aan de voorschriften en, bij correct gebruik, de controles zonder klachten doorstaat.

Dit beperkt natuurlijk ook de transportschade tot een minimum. Passende fotodocumentatie rondt de procedure af.

Een andere aflevering van de LaSi-blog zal hier dieper op ingaan.

Hoogachtend, Sigurd Ehringer

Rothschenk assortiment

4 goede redenen voor Rothschenk

SERVICE

Ons klantencentrum heeft maar één doel: uw problemen omzetten in oplossingen. Of het nu gaat om standaard stuwzakken, bestsellers of ladingzekering op maat - wij hebben de juiste oplossing voor je. We begeleiden je consequent van A voor buitendienst tot Z voor certificering. Dat is onze belofte aan jou, als leider in onze branche.

PROFESSIONELE KWALITEIT

We hechten veel belang aan professionele ladingzekering. Daarom hebben we onze eigen productiefaciliteiten, die gebruikmaken van moderne productietechnologieën en strenge kwaliteitscontroles om een betrouwbare werking te garanderen. Dit stelt ons in staat om onze klanten een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand aanbod van transportlogistieke diensten te bieden.

CERTIFICATIE

Ben je bekend met DIN ISO 9001:2015, EMAS en Ecovadis? Dan is het tijd om met de besten te werken.
Je neemt geen enkel risico met ons - we zijn bekroond met de platina medaille op het EcoVadis duurzaamheid rating platform.

DUURZAAMHEID

Als lastbeveiligingsbedrijf zijn we er trots op dat we verschillende certificeringen hebben die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en onze inzet voor milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid bevestigen. Voor u als inkoper betekent dit dat we de implementatie van hoge milieu- en sociale normen eisen en bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de toeleveringsketen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.