Aflevering 1: Containeridentificatie – Wat betekent het label op de deur van een container?

Omdat containers een van de meest gebruikte transportmiddelen zijn, zie je ze veel op de weg, meestal van achteren. Er staat veel informatie op de achterdeuren die erg belangrijk is voor wie containers moet laden. Daarom wil ik in deze aflevering de etikettering en de betekenis ervan uitleggen.

Etikettering

De volledige etikettering van de afbeelding is: HJC U 192271 3

Ten eerste is er de eigenaarscode“HJCU“. De letters HJC staan voor het bedrijf. Hanjin, terwijl de letter“U” (de productgroepcode) staat voor Unit en daarom voorkomt in alle afkortingen voor eigenaars in het containergebied.

Het 6-cijferige registratienummer“192 271” alleen is niet voldoende voor ondubbelzinnige identificatie. Het bestaat altijd uit 6 cijfers en ontbrekende cijfers worden door de eigenaar aangevuld met nullen. De iets uit elkaar staande 3 is het controlegetal. Het wordt gebruikt om de nauwkeurigheid en plausibiliteit van de informatie te controleren. Gegevensverwerkingssystemen hebben een algoritme dat de informatie“HJC U 192271” converteert en als resultaat het controlegetal 3 verkrijgt . Als het resultaat niet “3” is, dan moet de specificatie/reeks onjuist zijn. Het is daarom raadzaam om de registratie over te nemen in de notatie“HJCU 192 271 [3]”. Dit is belangrijk om fouten te voorkomen, vooral bij handgeschreven kopieën.

Naast het identificatienummer staat hier ook de typeaanduiding van de container. In het voorbeeld is de typeaanduiding 45G1 . Sommigen verwijzen echter naar dit type als een 45″ container. Dat is verkeerd.

Typeaanduiding

De typeaanduidingen worden geregeld in ISO 6346 en bestaan uit 3 elementen. De eerste twee getallen geven de lengte en hoogte van de container aan. De letter/cijfercombinatie voor het bedoelde gebruik.

De aanduiding G1 staat voor een container met passieve ventilatie. Deze ventilatieopeningen, net onder de bovenste langsligger, worden echter voornamelijk gebruikt voor druknivellering.

De interne temperatuur van de container kan sterk stijgen bij blootstelling aan zonlicht, waardoor de lucht uitzet en de container opblaast door overdruk. Dit wordt voorkomen door de drukvereffeningsopeningen. Hun functionaliteit moet worden gecontroleerd tijdens de eerste controle.

Laden

Het middelste derde deel van de rechter containerdeur bevat belangrijke informatie over de lading. Het gewicht wordt weergegeven in Amerikaanse ponden (1LB/LBS=0,454 kg) en kilogrammen(KG).

Het maximale gewicht(MAXGROSS) van de container is 32.500 kg of 71.650 LB.

Het tarragewicht(TARE) is 3.930 kg, of 8.660 LB. Deze informatie moet worden gebruikt bij het bepalen van het geverifieerde brutogewicht(VGM). Details over het geverifieerde brutogewicht(VGM) worden beschreven in een van de volgende afleveringen.

Dit omvat informatie over de nuttige lading(PAYLOAD) en het volume(CUBE). De container is ontworpen voor een maximale lading van 28.570 kg en heeft een volume(CUM) van 76,4m3. Bij het laden van de container moet er echter rekening mee worden gehouden dat het totale gewicht van de transporteenheid niet meer mag bedragen dan 40.000 kg (40 t) of 44.000 kg (44 t) voor wegtransport. Dit betekent dat er, afhankelijk van het leeggewicht van de transporteenheid (trekker + chassis + tarra van de container), veel minder kilogrammen geladen mogen worden dan de specificatie op de deur van de container.

CSC badge

De zogenaamde CSC-badge bevindt zich in het onderste derde deel van de linker- of soms ook rechtercontainerdeur. Deze sticker moet aanwezig zijn bij vervoer over zee. Dit is daarom het belangrijkste punt bij de controle van inkomende goederen door de verzender/verpakker. Als deze sticker ontbreekt, mag de container niet worden geladen.

Het geeft aan of de container is geïnspecteerd door de eigenaar in overeenstemming met CSC(Convetion for Save Containers) en of deze geschikt en geautoriseerd is voor zeetransport. De datum van ingebruikname(DATE MANUFACTURED) staat op deze sticker vermeld als 7/2006.

De eerste testcyclus is 5 jaar, d.w.z. 7/2011. Elke extra testcyclus wordt teruggebracht tot maximaal 30 maanden (2 ½ jaar). De volgende testdatum moet daarom “1/2014” zijn. Maar het moet zeker na het verwachte einde van de reis zijn. Als dit niet het geval is, mag de container niet worden geladen.

Dit CSC-examen kan worden overlapt door de zogenaamde ACEP-regel(Approved Continuous Examination Programme). Dit betekent dat de eigenaar ervoor zorgt dat de inspectiecyclus over het algemeen 30 maanden bedraagt. Het registratienummer voor dit programma wordt aangegeven door de letter/cijfercode I/RI 99/CS/118/TO.

Het kan ook anders zijn voor een andere registratieautoriteit. Voor Hapag-Lloyd ACEP-D-HH-3 bijvoorbeeld, is een inspectiedatum niet langer vereist als de container een van deze ACEP-markeringen heeft.

De containerdeuren hebben nog meer technische details die moeten worden geobserveerd of gecontroleerd tijdens de inspectie van inkomende goederen. Specifiek gericht op CSC badge en ACEP verificatie. En dat wordt het onderwerp van de volgende aflevering.

Hoogachtend, Sigurd Ehringer

Rothschenk assortiment

4 goede redenen voor Rothschenk

SERVICE

Ons klantencentrum heeft maar één doel: uw problemen omzetten in oplossingen. Of het nu gaat om standaard stuwzakken, bestsellers of ladingzekering op maat - wij hebben de juiste oplossing voor je. We begeleiden je consequent van A voor buitendienst tot Z voor certificering. Dat is onze belofte aan jou, als leider in onze branche.

PROFESSIONELE KWALITEIT

We hechten veel belang aan professionele ladingzekering. Daarom hebben we onze eigen productiefaciliteiten, die gebruikmaken van moderne productietechnologieën en strenge kwaliteitscontroles om een betrouwbare werking te garanderen. Dit stelt ons in staat om onze klanten een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand aanbod van transportlogistieke diensten te bieden.

CERTIFICATIE

Ben je bekend met DIN ISO 9001:2015, EMAS en Ecovadis? Dan is het tijd om met de besten te werken.
Je neemt geen enkel risico met ons - we zijn bekroond met de platina medaille op het EcoVadis duurzaamheid rating platform.

DUURZAAMHEID

Als lastbeveiligingsbedrijf zijn we er trots op dat we verschillende certificeringen hebben die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en onze inzet voor milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid bevestigen. Voor u als inkoper betekent dit dat we de implementatie van hoge milieu- en sociale normen eisen en bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de toeleveringsketen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.