Aflevering 22: Vloerbelastingen op vrachtwagens

Als een vrachtwagen van achteren wordt geladen, is het vaak veilig om met een vorkheftruck het laadgebied op te rijden. Maar heel weinig mensen denken erover na of dit wel is toegestaan en of de vloer de belasting wel aankan.

Voorschriften voor het laadvermogen van een vrachtwagencarrosserie

De technische regelgeving voor het laadvermogen van een vrachtwagencarrosserie is te vinden in EN-12642 Code XL.

Ladingzekering op wegvoertuigen –“Carrosserieën op bedrijfsvoertuigen – Minimumeisen; Duitse versie EN12642:2016” is de titel.

Helaas verwijst deze norm niet naar het draagvermogen van de vloer, maar alleen naar de bovenbouw.

Het is noodzakelijk om een andere norm te lezen, namelijk DIN EN 283“Wissellaadbakken – Testen“.

Hierin wordt in detail gespecificeerd hoe de bodems moeten worden getest. In de regel is deze norm niet toegankelijk voor de lader die belast is met het laden van een vrachtwagen. Hij moet zich daarom houden aan de informatie die wordt verstrekt door de trailerfabrikanten of die wordt gespecificeerd door de verzekeringsmaatschappij voor werkgeversaansprakelijkheid als randvoorwaarde.

De fabrikanten gebruiken bijvoorbeeld de volgende markeringen, die zich meestal links of rechts van het achterportaal of aan de binnenkant van de deur bevinden.

De maximale asbelasting voor industriële trucks is gespecificeerd op 5.460 kg.
In dit voorbeeld is zelfs een asbelasting van 7.200daN opgegeven.
De fabrikant Krone geeft in de afbeelding een maximale aslast van 7.000 kg op.

Zorg er daarom voor dat de lading + vrachtwagen geen hogere asbelasting hebben. Volgens de TIS-GDV mogen vorkheftrucks met max. 2,5 ton hefvermogen.

Risico’s bij het rijden op het laadgebied

Natuurlijk brengt rijden op een laad- en losplaats ook risico’s met zich mee vanuit het oogpunt van “werkveiligheid”. Vooral wanneer de oplegger van de trekker wordt losgekoppeld of de wissellaadbak wordt neergezet. In sommige gevallen maken fabrikanten concrete specificaties, maar over het algemeen moet de verzender hier rekening mee houden, zelfs als er geen instructies worden gegeven.

Als de asbelasting te hoog is wanneer de lege trailer wordt opgereden, kan deze kantelen en valt de truck in de ontstane opening. Hier heeft
de fabrikant heeft de asbelasting beperkt tot 3.000 kg.

Zorg er ook voor dat de assen van de trailer geblokkeerd zijn met wiggen om wegrollen te voorkomen.

De bestuurder moet de keggen plaatsen en de lader moet ze controleren.

Natuurlijk is er ook de kritieke situatie wanneer de eerste pallets met de vorkheftruck tegen de kopwand worden geplaatst. Deze bevindt zich dan voor de steunpoten van de trailer.

Als de asbelasting meer dan 5.460 kg is, kan de trailer naar voren kantelen.

De fabrikant Kögel, bijvoorbeeld, gebruikt de markering om aan te geven dat de lege aanhanger alleen bereden mag worden als deze aan de voor- en achterkant ondersteund wordt.

De voorste steun moet voor de kingpin worden geplaatst. De bijgevoegde parkeersteunen zijn niet voldoende.

Hier is een voorbeeld van hoe zo’n ondersteuning eruit zou kunnen zien. Bron: https://www.europieces.lu/de/verladetechnik/sicherheitsstuetzen-undsicherheitsboecke-fuer-lkwauflieger/sicherheitsstuetzen-fuer

Conclusie

Dit is de duidelijke eis van de vereniging van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen voor ongevallenpreventie. Het is daarom raadzaam om de processen zo te organiseren dat de voorschriften worden nageleefd. Dit omvat het verzamelen van de nodige informatie vóór het laden om veilig laden en lossen te garanderen.

Elk bedrijf zou een duidelijke werkinstructie/controlelijst voor deze situatie moeten hebben om een gereguleerd proces te garanderen.

Hoogachtend, Sigurd Ehringer

Rothschenk assortiment

4 goede redenen voor Rothschenk

SERVICE

Ons klantencentrum heeft maar één doel: uw problemen omzetten in oplossingen. Of het nu gaat om standaard stuwzakken, bestsellers of ladingzekering op maat - wij hebben de juiste oplossing voor je. We begeleiden je consequent van A voor buitendienst tot Z voor certificering. Dat is onze belofte aan jou, als leider in onze branche.

PROFESSIONELE KWALITEIT

We hechten veel belang aan professionele ladingzekering. Daarom hebben we onze eigen productiefaciliteiten, die gebruikmaken van moderne productietechnologieën en strenge kwaliteitscontroles om een betrouwbare werking te garanderen. Dit stelt ons in staat om onze klanten een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand aanbod van transportlogistieke diensten te bieden.

CERTIFICATIE

Ben je bekend met DIN ISO 9001:2015, EMAS en Ecovadis? Dan is het tijd om met de besten te werken.
Je neemt geen enkel risico met ons - we zijn bekroond met de platina medaille op het EcoVadis duurzaamheid rating platform.

DUURZAAMHEID

Als lastbeveiligingsbedrijf zijn we er trots op dat we verschillende certificeringen hebben die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en onze inzet voor milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid bevestigen. Voor u als inkoper betekent dit dat we de implementatie van hoge milieu- en sociale normen eisen en bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de toeleveringsketen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.