Aflevering 30: Schade aan de vrachtwagen – wanneer moet je een lading weigeren?

Als ik aanwezig ben bij laadwerkzaamheden en de processen observeer, blijft het me verbazen welke schade aan de vrachtwagen wordt geaccepteerd zonder een woord van de laadmedewerker of het laadbedrijf en de vrachtwagen wordt geladen. Schade, zelfs als deze niet onbeduidend is, wordt geaccepteerd als een zomerstorm waartegen niets kan worden gedaan.

Bepaling van oorzaken

Hoe ontstaat dit gedrag, wat kunnen de oorzaken zijn en hoe kunnen/moeten dergelijke situaties worden voorkomen?

Een van de belangrijkste oorzaken lijkt mij het feit dat kennis over kosten, waarde en equivalente waarde niet beschikbaar is of verdeeld is over verschillende mensen. Misschien een voorbeeld waar veel mensen zich in kunnen vinden:

Je gaat naar de supermarkt om boodschappen te doen en hebt onder andere 500 g bonen in blik nodig. De prijs wordt vermeld bij de goederen of op de verpakking en is aanvaardbaar. Een van de blikken heeft een licht beschadigde band en het metaal heeft een lichte deuk. De inhoud is zeker onbeschadigd. Iedereen kiest echter voor een onbeschadigd blikje omdat ze recht hebben op een onberispelijk product.

In principe geldt hetzelfde voor het vervoer van goederen per vrachtwagen, maar deze manier van denken wordt niet consequent toegepast omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn.

Eigenschappen van een vervoermiddel

Over transportprijzen wordt onderhandeld en vaak beseffen de betrokken partijen niet wat ze leveren voor de afgesproken prijs of wat ze geacht worden te krijgen. Dit is precies de kern van de zaak. Een vervoermiddel moet aan de volgende kenmerken voldoen:

 1. Het moet in principe geschikt zijn voor het veilige en regelconforme vervoer van de goederen in kwestie. Dit omvat ook de benodigde veiligheidsuitrusting, vergunningen, ontheffingen, enz. Het Reglement Verkeersregels (STVO) en het Reglement Verkeersvergunningen (STVZO) vormen hiervoor de essentiële basis, net als de regels voor gevaarlijke stoffen.
 2. Het voertuig zelf moet voldoen aan de technische voorschriften (bijv. TÜV) en moet veilig en rijklaar zijn.
 3. Het moet beschikbaar zijn op het afgesproken tijdstip.

Alleen als de punten 1 tot en met 3 duidelijk en gedetailleerd zijn uitgelegd, kan de meest gunstige aanbieder worden geselecteerd.

Gedetailleerde vragen over punt 1

 • Type voertuig, open, gesloten, radiator, enz.
 • Voldoende laadvermogen voor de te vervoeren goederen
 • Dagvaarding ontvankelijk, ja of nee
 • Als vormsluitend laden niet mogelijk is, moet het aantal bevestigingspunten of de benodigde geperforeerde strook
 • Aantal en eigenschappen van de bevestigingsmiddelen (LC; STF; rek; type ratel, enz.)
 • Aantal en eigenschappen van hulpmiddelen (antislipmatten, randbeschermingshoeken, lege pallets voor hoofdflashing, enz.)
 • Er moet ook duidelijk worden overeengekomen dat het laden zal worden geweigerd zonder terugbetaling van kosten in geval van bepaalde schade/defecten.
 • De bestuurder speelt hier ook een rol. Als hij niet meewerkt, overheersend is tegenover het laadpersoneel of ongezond is (alcohol, drugs).

Eigenschappen/omstandigheden voor punt 2

 • Alle technische specificaties met betrekking tot operationele en verkeersveiligheid. Remmen, lichten, richtingaanwijzers, voorruit, zijspiegels, enz. Hieronder vallen ook kenmerken die aanleiding kunnen geven tot verdenking en een inspectie.
 • Dragende onderdelen zoals het frame van het voertuig, de laadruimte, het schutbord en de zijwanden
 • In het geval van vormsluitend vastzetten van de lading, de bevestigingselementen voor de staanders, het dekzeil van het voertuig, de scharnieren van de laadklep, de vergrendelingen van de laadklep, de overgang van het schot of het achterportaal naar de laadruimte, enz.
 • Bedrijfsspecifieke specificaties waarvoor schadebelasting wordt afgewezen. De beste manier om zoiets te onderstrepen is met voorbeeldfoto’s.

De volgende verzameling afbeeldingen is bedoeld om voorbeelden te laten zien van hoe defecten die een rol spelen bij punt 2 eruit kunnen zien.

Zware schade aan het dragende frame van de laadvloer.
>> Lading weigeren.

Geperforeerde lijst doorgeroest en weg. Het is niet langer mogelijk om spangordels te bevestigen.
>> Lading weigeren.

Beschadigd frame van de laadvloer, een lastdragend onderdeel.
>> Lading weigeren.

Schade aan het verlichtingssysteem en dus een aantasting van de bedrijfs- en verkeersveiligheid.
>> Lading weigeren.

Een beschadigde band vermindert de operationele veiligheid en de verkeersveiligheid.
>> Lading weigeren.

De schade is zo groot dat de stof van de band al te zien is.
>> Lading weigeren.

Structurele aanpassingen aan het frame van het laadgebied. Afhankelijk van de indruk die het voertuig als geheel geeft, moet het laden worden geweigerd. De ervaring leert dat er ook andere schade is.

>> Afhankelijk van de algehele situatie zou weigeren de schoonste oplossing zijn.

Dropside scharnieren vervangen door een zelfgemaakt scharnier. De sterkte van de dropside is daarom niet langer begrijpelijk. Vormgesloten opbergruimte is niet langer voldoende veilig. Het is denkbaar om de lading met riemen vast te zetten (vastbinden/direct vastsjorren).

>> Afhankelijk van de algehele situatie zou weigeren de schoonste oplossing zijn.

Structurele aanpassingen aan het frame van het laadgebied. Afhankelijk van de indruk die het voertuig als geheel geeft, moet het laden worden geweigerd. De ervaring leert dat er ook andere schade is.

>> Afhankelijk van de algehele situatie zou weigeren de schoonste oplossing zijn.

Conclusie

De bovenstaande foto’s laten zien dat je niet hoeft te zoeken naar duidelijke gebreken, ze springen in het oog. Een wandeling rond het voertuig is meestal voldoende om ze te herkennen. De doorslaggevende factor is dat de daaropvolgende actie en de noodzakelijke gevolgen duidelijk en ondubbelzinnig zijn geregeld.

Helaas leert de ervaring ook dat sommige transportbedrijven alleen de “harde manier” begrijpen en alleen reageren op een afwijzing. De rederij moet altijd zo handelen dat ze zich op rechtszekere grond bevindt.

Hoogachtend, Sigurd Ehringer

Rothschenk assortiment

4 goede redenen voor Rothschenk

SERVICE

Ons klantencentrum heeft maar één doel: uw problemen omzetten in oplossingen. Of het nu gaat om standaard stuwzakken, bestsellers of ladingzekering op maat - wij hebben de juiste oplossing voor je. We begeleiden je consequent van A voor buitendienst tot Z voor certificering. Dat is onze belofte aan jou, als leider in onze branche.

PROFESSIONELE KWALITEIT

We hechten veel belang aan professionele ladingzekering. Daarom hebben we onze eigen productiefaciliteiten, die gebruikmaken van moderne productietechnologieën en strenge kwaliteitscontroles om een betrouwbare werking te garanderen. Dit stelt ons in staat om onze klanten een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand aanbod van transportlogistieke diensten te bieden.

CERTIFICATIE

Ben je bekend met DIN ISO 9001:2015, EMAS en Ecovadis? Dan is het tijd om met de besten te werken.
Je neemt geen enkel risico met ons - we zijn bekroond met de platina medaille op het EcoVadis duurzaamheid rating platform.

DUURZAAMHEID

Als lastbeveiligingsbedrijf zijn we er trots op dat we verschillende certificeringen hebben die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en onze inzet voor milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid bevestigen. Voor u als inkoper betekent dit dat we de implementatie van hoge milieu- en sociale normen eisen en bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de toeleveringsketen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.