Wat is veilig laden?

Veilige belading omvat de verplichting van de vervoerder om een geschikt voertuig ter beschikking te stellen. Dit voertuig moet in staat zijn om de goederen veilig te vervoeren in normaal, contractueel vervoer (ook in extreme situaties), rekening houdend met de voorgeschreven afmetingen, gewichten en asbelastingen.

Beste klanten. Onze winkel is een winkel voor bedrijven en commerciële klanten (B2B). Bestellingen van particulieren kunnen helaas niet worden uitgevoerd.