Wat betekent "gecombineerd vervoer"?

Achter dit woord schuilt Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van de EU van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten.

Volgens deze definitie moet de container de landsgrens overschrijden, anders is het gebruik ervan ontoelaatbaar. Er moet ook rekening worden gehouden met het brutogewicht, aangezien 44 ton niet als algemene regel kan worden aangenomen. Details over de individuele vereisten en factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals laadvermogen en containergewichten, zijn te vinden in ons blogartikel:

"Aflevering 19: Gecombineerd vervoer
Beste klanten. Onze winkel is een winkel voor bedrijven en commerciële klanten (B2B). Bestellingen van particulieren kunnen helaas niet worden uitgevoerd.