Wettelijk

Men spreekt van afvalrijpheid als de spanband van de spanmiddelen de volgende criteria vertoont:
 
  • Schade mag niet groter zijn dan 10% van de dwarsdoorsnede (zowel breedte als materiaaldikte!)
  • er sprake is van overmatige slijtage, bijvoorbeeld door schuren
  • beschadigde naden heeft of niet goed gerepareerd is
  • Roest door onjuiste opslag
  • Vervormingen door verkeerd gebruik (bijv. de ratel aanspannen met een verlengstuk).
  • de riem is te ver uitgerekt, bijvoorbeeld door een hefboom te gebruiken
Wanneer een riem de afvalrijpheid heeft bereikt, moet per geval worden bepaald. Je kunt geïllustreerde hulp met casestudy's vinden in de gedetailleerde blogpost: "Aflevering 29: De bereidheid om spanbanden weg te gooien - de criteria".
Regresvorderingen kunnen ontstaan door schade, niet-naleving van tijdsvensters of niet-nagekomen contractuele componenten. Vaak zijn er meerdere contractuele partners betrokken bij een zending en bijvoorbeeld een tijdsvertraging (vrachtwagen komt te laat aan) stelt de volgende dienstverleners in gebreke. Dit kan resulteren in contractuele boetes, wachttijd of extra materiaal, dat vervolgens in rekening wordt gebracht. Het is daarom zinvol om vóór het laden een aantal punten op te helderen.

Naast een nauwkeurige omschrijving van de transportopdracht moet er ook een verantwoordelijke persoon worden aangewezen. Laadinstructies en -berekeningen moeten vooraf worden voorbereid en een protocol en/of fotodocumentatie met inkomende en uitgaande inspecties zorgt voor extra zekerheid bij latere vragen.
Een gedetailleerde lijst is te vinden op: Technisch document: "Aflevering 24: Regres vermijden".
Achter dit woord schuilt Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van de EU van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten.

Volgens deze definitie moet de container de landsgrens overschrijden, anders is het gebruik ervan ontoelaatbaar. Er moet ook rekening worden gehouden met het brutogewicht, aangezien 44 ton niet als algemene regel kan worden aangenomen. Details over de individuele vereisten en factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals laadvermogen en containergewichten, zijn te vinden in ons blogartikel:

"Aflevering 19: Gecombineerd vervoer
De operationele veiligheid van een voertuig is niet alleen de verantwoordelijkheid van de chauffeur, maar ook van de lader en zijn leidinggevende. Hoe kunnen de verplichtingen van de lader op een wettelijk correcte manier worden nageleefd? Met welke invloeden moet rekening worden gehouden? Welke informatie moet de lader verstrekken?

Het doel: de goederen moeten zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld in de container. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, afhankelijk van de goederen die moeten worden vastgezet en hoe ze in de overzeese container worden geplaatst.

Ja, de goederen moeten altijd goed worden beveiligd. Er zijn ook goedkope maar zeer efficiënte oplossingen voor bestelwagens. Uitrusting voor het vastzetten van ladingen.
Als een riem de zogenaamde weggooileeftijd heeft bereikt, moet hij worden weggegooid. Verder gebruik is niet meer toegestaan. Voor meer details over de wegwerpleeftijd van een spanband, zie ons FAQ-item "Wat zijn de criteria voor wegwerpleeftijd van spanbanden?" hieronder.
Er zijn altijd minstens twee mensen verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading, meestal de vorkheftruckchauffeur en de lader. De heftruckchauffeur mag de goederen alleen verplaatsen als ze goed zijn vastgezet. Maar in juridische zin is de kring van verantwoordelijke personen vaak nog groter: zo strekt de verantwoordelijkheid zich vaak uit tot:

  • Drager
  • Bestuurder
  • Expediteur (zelfstandig)
  • Klant
Er zijn echter ook veel verplichtingen voor de individuele verantwoordelijken. We sommen deze in detail op in ons gedetailleerde technische artikel over dit onderwerp: "Aflevering 4: Wie is verantwoordelijk voor het beveiligen van de lading?
In de volgende wet- en regelgeving vindt u de basisvereisten voor het zekeren van ladingen: ADR; CTU CODE; CSC-wet; VDI, StvO, HGB.
Veilige belading omvat de verplichting van de vervoerder om een geschikt voertuig ter beschikking te stellen. Dit voertuig moet in staat zijn om de goederen veilig te vervoeren in normaal, contractueel vervoer (ook in extreme situaties), rekening houdend met de voorgeschreven afmetingen, gewichten en asbelastingen.
Beste klanten. Onze winkel is een winkel voor bedrijven en commerciële klanten (B2B). Bestellingen van particulieren kunnen helaas niet worden uitgevoerd.