FAQs

FAQs Snelkoppelingen

Je kunt de faqs weergeven met Veelgestelde vragen over porto shortcodes.


Normaal

De Europese norm EN-12642 "Het vastzetten van ladingen op wegvoertuigen - Carrosserieën op bedrijfsvoertuigen - Minimumeisen" definieert de krachten die carrosserieën moeten kunnen absorberen.

Hoe de technische constructie ook tot stand is gekomen, het moet:
 
 • de volledige breedte en tot ¾ van de hoogte van het schot bestand is tegen een kracht gelijk aan 50% van de technische lading.
 • de zijstructuur moet 40% bevatten
 • het achterportaal 30%

Het specificeert ook de elastische vervorming. De constructie mag maximaal 300 mm buigen, waarvan maximaal 20 mm permanent mag blijven, op voorwaarde dat de functie niet wordt beperkt.

Fabrikanten verstrekken specifieke gegevens over de carrosserie van elk voertuig. Aangezien deze niet uniform zijn ontworpen, moet hier vóór het laden bijzondere aandacht aan worden besteed.

We hebben je meegenomen in onze LaSi blog: "Aflevering 32: Ladingen beveiligen met Code XL-lichamen hebben een aantal casestudy's samengesteld die je als leidraad kunt gebruiken.
Reefercontainers zijn koelcontainers voor het vervoer van goederen die bij een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden. De koelunit wordt nu rechtstreeks in de container geïnstalleerd in plaats van via het transportmiddel, zodat een zelfvoorzienend systeem beschikbaar is.

De binnenkant van de container heeft gladde aluminium wanden. Aan de onderkant zijn in de lengterichting zogenaamde aluminium roosters aangebracht, rails die dienen voor de luchtcirculatie en die ook de mogelijkheid bieden om extra reeferpunten (bevestigingshaken) aan te brengen.

Zorg bij het laden voor voldoende luchtcirculatie. Hiervoor zijn er markeringen op de wanden die de maximale stuwhoogte aangeven. Bij gebruik van ladingbeveiligingsapparatuur zoals bijv. Demping Er moet op worden gelet dat de interne druk verandert bij temperatuurschommelingen. Er zijn ook speciale apparaten om de lading vast te zetten, zoals de S.A.M. bevestigingssysteemdie speciaal is ontwikkeld voor temperatuurgecontroleerd transport.

Een toepassingsvideo en meer gedetailleerde uitleg zijn beschikbaar in ons gratis technisch artikel: "Aflevering 31: Reefer Reefer Container - Structuur en belading".
In principe moeten voertuigen voldoen aan de technische voorschriften (TÜV) en zowel veilig te gebruiken als verkeersgeschikt zijn. Dit geldt ook voor dragende onderdelen zoals het frame van het voertuig, de laadruimte of de voor- of zijwanden van een vrachtwagen. Mogelijke redenen voor het afkeuren van een vrachtwagen kunnen zijn:

 • enorme schade/vervorming aan het frame van het laadgebied
 • Doorgeroeste geperforeerde staaf
 • Schade aan de trekker, bijv. verlichting
 • Schade/scheuren aan de banden
 • versleten banden
 • Structureel ontoelaatbare wijzigingen aan het frame van de bovenbouw
 • Defecten aan de zijkant van het schip, bijv. defecte scharnieren aan de zijkant van het schip
 • Scheuren in het frame van de bovenbouw
Een documentatie met foto's en concrete praktijkvoorbeelden is te vinden in ons gedetailleerde technische artikel: "Aflevering 30: Schade aan de vrachtwagen - Wanneer moet je weigeren te laden?"
Men spreekt van afvalrijpheid als de spanband van de spanmiddelen de volgende criteria vertoont:
 
 • Schade mag niet groter zijn dan 10% van de dwarsdoorsnede (zowel breedte als materiaaldikte!)
 • er sprake is van overmatige slijtage, bijvoorbeeld door schuren
 • beschadigde naden heeft of niet goed gerepareerd is
 • Roest door onjuiste opslag
 • Vervormingen door verkeerd gebruik (bijv. de ratel aanspannen met een verlengstuk).
 • de riem is te ver uitgerekt, bijvoorbeeld door een hefboom te gebruiken
Wanneer een riem de afvalrijpheid heeft bereikt, moet per geval worden bepaald. Je kunt geïllustreerde hulp met casestudy's vinden in de gedetailleerde blogpost: "Aflevering 29: De bereidheid om spanbanden weg te gooien - de criteria".

Filter tonen


De Europese norm EN-12642 "Het vastzetten van ladingen op wegvoertuigen - Carrosserieën op bedrijfsvoertuigen - Minimumeisen" definieert de krachten die carrosserieën moeten kunnen absorberen.

Hoe de technische constructie ook tot stand is gekomen, het moet:
 
 • de volledige breedte en tot ¾ van de hoogte van het schot bestand is tegen een kracht gelijk aan 50% van de technische lading.
 • de zijstructuur moet 40% bevatten
 • het achterportaal 30%

Het specificeert ook de elastische vervorming. De constructie mag maximaal 300 mm buigen, waarvan maximaal 20 mm permanent mag blijven, op voorwaarde dat de functie niet wordt beperkt.

Fabrikanten verstrekken specifieke gegevens over de carrosserie van elk voertuig. Aangezien deze niet uniform zijn ontworpen, moet hier vóór het laden bijzondere aandacht aan worden besteed.

We hebben je meegenomen in onze LaSi blog: "Aflevering 32: Ladingen beveiligen met Code XL-lichamen hebben een aantal casestudy's samengesteld die je als leidraad kunt gebruiken.
Reefercontainers zijn koelcontainers voor het vervoer van goederen die bij een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden. De koelunit wordt nu rechtstreeks in de container geïnstalleerd in plaats van via het transportmiddel, zodat een zelfvoorzienend systeem beschikbaar is.

De binnenkant van de container heeft gladde aluminium wanden. Aan de onderkant zijn in de lengterichting zogenaamde aluminium roosters aangebracht, rails die dienen voor de luchtcirculatie en die ook de mogelijkheid bieden om extra reeferpunten (bevestigingshaken) aan te brengen.

Zorg bij het laden voor voldoende luchtcirculatie. Hiervoor zijn er markeringen op de wanden die de maximale stuwhoogte aangeven. Bij gebruik van ladingbeveiligingsapparatuur zoals bijv. Demping Er moet op worden gelet dat de interne druk verandert bij temperatuurschommelingen. Er zijn ook speciale apparaten om de lading vast te zetten, zoals de S.A.M. bevestigingssysteemdie speciaal is ontwikkeld voor temperatuurgecontroleerd transport.

Een toepassingsvideo en meer gedetailleerde uitleg zijn beschikbaar in ons gratis technisch artikel: "Aflevering 31: Reefer Reefer Container - Structuur en belading".
In principe moeten voertuigen voldoen aan de technische voorschriften (TÜV) en zowel veilig te gebruiken als verkeersgeschikt zijn. Dit geldt ook voor dragende onderdelen zoals het frame van het voertuig, de laadruimte of de voor- of zijwanden van een vrachtwagen. Mogelijke redenen voor het afkeuren van een vrachtwagen kunnen zijn:

 • enorme schade/vervorming aan het frame van het laadgebied
 • Doorgeroeste geperforeerde staaf
 • Schade aan de trekker, bijv. verlichting
 • Schade/scheuren aan de banden
 • versleten banden
 • Structureel ontoelaatbare wijzigingen aan het frame van de bovenbouw
 • Defecten aan de zijkant van het schip, bijv. defecte scharnieren aan de zijkant van het schip
 • Scheuren in het frame van de bovenbouw
Een documentatie met foto's en concrete praktijkvoorbeelden is te vinden in ons gedetailleerde technische artikel: "Aflevering 30: Schade aan de vrachtwagen - Wanneer moet je weigeren te laden?"
Men spreekt van afvalrijpheid als de spanband van de spanmiddelen de volgende criteria vertoont:
 
 • Schade mag niet groter zijn dan 10% van de dwarsdoorsnede (zowel breedte als materiaaldikte!)
 • er sprake is van overmatige slijtage, bijvoorbeeld door schuren
 • beschadigde naden heeft of niet goed gerepareerd is
 • Roest door onjuiste opslag
 • Vervormingen door verkeerd gebruik (bijv. de ratel aanspannen met een verlengstuk).
 • de riem is te ver uitgerekt, bijvoorbeeld door een hefboom te gebruiken
Wanneer een riem de afvalrijpheid heeft bereikt, moet per geval worden bepaald. Je kunt geïllustreerde hulp met casestudy's vinden in de gedetailleerde blogpost: "Aflevering 29: De bereidheid om spanbanden weg te gooien - de criteria".
STF staat voor voorspankracht, LC staat voor spankracht. Het is belangrijk om te onderscheiden welke borgmethode wordt gebruikt. Bij niet-positieve borgingsmethoden zijn de voorspankracht (STF) en ook de bestaande wrijvingscoëfficiënten tussen de lading en het laadoppervlak van belang. Bij varianten met positieve spankracht daarentegen is de doorslaggevende factor de spankracht (LC).

We zullen je meer vertellen over de fijne kneepjes in ons gespecialiseerde artikel over ladingzekering: "Aflevering 28: voorspankracht STF en spankracht LC".
Beide afkortingen worden beschreven in de CTU Code 2015. MSL staat voor "Maximum Securing Load" of ook operationele sterkte en LC voor "lashing capacity" of sjorkracht.

De MSL komt overeen met de LC. De afkorting MSL wordt meestal gebruikt in het zeevervoer, de afkorting LC wordt meer gebruikt in het landvervoer.

De afkortingen staan voor belastingswaarden op bevestigingsmiddelen die niet mogen worden overschreden wanneer ze worden gebruikt voor het zekeren van ladingen. De breukbelasting, d.w.z. de belasting waarbij de ladingzekering bezwijkt, is de basis voor beide specificaties. De CTU-code definieert precies wanneer de MSL/LC wordt bereikt in verhouding tot de breukbelasting. Een veiligheidsfactor van ongeveer 33-75% (afhankelijk van de vastzetapparatuur) is inbegrepen.

Een meer gedetailleerde lijst en exacte waarden vind je in ons technische artikel: "Aflevering 26: MSL en LC - Afkortingen met betekenis".
De meest voorkomende soorten spanbanden zijn:
 
 • Diagonaal sjorren
  • De riemen worden aan alle vier de hoeken van de lading bevestigd en diagonaal, meestal dwars, vastgesjord. De sjorhoeken spelen hierbij een doorslaggevende rol
 • Sjorren
  • In dit geval wordt de spanband over de goederen geplaatst en worden deze op de vloer gedrukt door ze aan te spannen. Hiervoor is een relatief groot aantal sjormiddelen nodig, dat kan worden verminderd door middel van anti-wrijvingsmatten (verhoging van de wrijvingswaarde).
 • Headflashing met palet
  • In dit geval wordt er een pallet voor de goederen in de rijrichting geplaatst, d.w.z. aan de voorkant wordt de spanband doorgevoerd en zo wordt er een "kunstmatige eindwand gecreëerd". Het zwaartepunt van de goederen moet altijd onder de spanband liggen.
 • Kopstuk met bevestigingsband
  • Bij deze variant wordt in plaats van een pallet een spanband over de goederen geleid, die de hoogte van de spanband aan de voorkant vastzet. Een lashing calculator helpt bij het bepalen van de juiste lashing hoeken.
 • Boeksjorring
  • Het dient als een soort "dropside substitute" en is ontworpen als een zijdelingse spanband. Hier heeft de spanband bijna geen effect in de rijrichting, zodat hier een strakke pasvorm moet worden gebruikt, bijvoorbeeld op de kopwand van de laadbak.
In ons technische artikel: Aflevering 25: Welke soorten spanbanden zijn er om ladingen vast te zetten? vind je de verschillende soorten spanbanden als afbeelding met een gedetailleerde uitleg.
 
Ook een upgrade in dit artikel: Het label op de spanband - herkennen van vervalsing - wat staat er echt op?
Regresvorderingen kunnen ontstaan door schade, niet-naleving van tijdsvensters of niet-nagekomen contractuele componenten. Vaak zijn er meerdere contractuele partners betrokken bij een zending en bijvoorbeeld een tijdsvertraging (vrachtwagen komt te laat aan) stelt de volgende dienstverleners in gebreke. Dit kan resulteren in contractuele boetes, wachttijd of extra materiaal, dat vervolgens in rekening wordt gebracht. Het is daarom zinvol om vóór het laden een aantal punten op te helderen.

Naast een nauwkeurige omschrijving van de transportopdracht moet er ook een verantwoordelijke persoon worden aangewezen. Laadinstructies en -berekeningen moeten vooraf worden voorbereid en een protocol en/of fotodocumentatie met inkomende en uitgaande inspecties zorgt voor extra zekerheid bij latere vragen.
Een gedetailleerde lijst is te vinden op: Technisch document: "Aflevering 24: Regres vermijden".

Paginering weergeven

De Europese norm EN-12642 "Het vastzetten van ladingen op wegvoertuigen - Carrosserieën op bedrijfsvoertuigen - Minimumeisen" definieert de krachten die carrosserieën moeten kunnen absorberen.

Hoe de technische constructie ook tot stand is gekomen, het moet:
 
 • de volledige breedte en tot ¾ van de hoogte van het schot bestand is tegen een kracht gelijk aan 50% van de technische lading.
 • de zijstructuur moet 40% bevatten
 • het achterportaal 30%

Het specificeert ook de elastische vervorming. De constructie mag maximaal 300 mm buigen, waarvan maximaal 20 mm permanent mag blijven, op voorwaarde dat de functie niet wordt beperkt.

Fabrikanten verstrekken specifieke gegevens over de carrosserie van elk voertuig. Aangezien deze niet uniform zijn ontworpen, moet hier vóór het laden bijzondere aandacht aan worden besteed.

We hebben je meegenomen in onze LaSi blog: "Aflevering 32: Ladingen beveiligen met Code XL-lichamen hebben een aantal casestudy's samengesteld die je als leidraad kunt gebruiken.
Reefercontainers zijn koelcontainers voor het vervoer van goederen die bij een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden. De koelunit wordt nu rechtstreeks in de container geïnstalleerd in plaats van via het transportmiddel, zodat een zelfvoorzienend systeem beschikbaar is.

De binnenkant van de container heeft gladde aluminium wanden. Aan de onderkant zijn in de lengterichting zogenaamde aluminium roosters aangebracht, rails die dienen voor de luchtcirculatie en die ook de mogelijkheid bieden om extra reeferpunten (bevestigingshaken) aan te brengen.

Zorg bij het laden voor voldoende luchtcirculatie. Hiervoor zijn er markeringen op de wanden die de maximale stuwhoogte aangeven. Bij gebruik van ladingbeveiligingsapparatuur zoals bijv. Demping Er moet op worden gelet dat de interne druk verandert bij temperatuurschommelingen. Er zijn ook speciale apparaten om de lading vast te zetten, zoals de S.A.M. bevestigingssysteemdie speciaal is ontwikkeld voor temperatuurgecontroleerd transport.

Een toepassingsvideo en meer gedetailleerde uitleg zijn beschikbaar in ons gratis technisch artikel: "Aflevering 31: Reefer Reefer Container - Structuur en belading".
In principe moeten voertuigen voldoen aan de technische voorschriften (TÜV) en zowel veilig te gebruiken als verkeersgeschikt zijn. Dit geldt ook voor dragende onderdelen zoals het frame van het voertuig, de laadruimte of de voor- of zijwanden van een vrachtwagen. Mogelijke redenen voor het afkeuren van een vrachtwagen kunnen zijn:

 • enorme schade/vervorming aan het frame van het laadgebied
 • Doorgeroeste geperforeerde staaf
 • Schade aan de trekker, bijv. verlichting
 • Schade/scheuren aan de banden
 • versleten banden
 • Structureel ontoelaatbare wijzigingen aan het frame van de bovenbouw
 • Defecten aan de zijkant van het schip, bijv. defecte scharnieren aan de zijkant van het schip
 • Scheuren in het frame van de bovenbouw
Een documentatie met foto's en concrete praktijkvoorbeelden is te vinden in ons gedetailleerde technische artikel: "Aflevering 30: Schade aan de vrachtwagen - Wanneer moet je weigeren te laden?"
Men spreekt van afvalrijpheid als de spanband van de spanmiddelen de volgende criteria vertoont:
 
 • Schade mag niet groter zijn dan 10% van de dwarsdoorsnede (zowel breedte als materiaaldikte!)
 • er sprake is van overmatige slijtage, bijvoorbeeld door schuren
 • beschadigde naden heeft of niet goed gerepareerd is
 • Roest door onjuiste opslag
 • Vervormingen door verkeerd gebruik (bijv. de ratel aanspannen met een verlengstuk).
 • de riem is te ver uitgerekt, bijvoorbeeld door een hefboom te gebruiken
Wanneer een riem de afvalrijpheid heeft bereikt, moet per geval worden bepaald. Je kunt geïllustreerde hulp met casestudy's vinden in de gedetailleerde blogpost: "Aflevering 29: De bereidheid om spanbanden weg te gooien - de criteria".
STF staat voor voorspankracht, LC staat voor spankracht. Het is belangrijk om te onderscheiden welke borgmethode wordt gebruikt. Bij niet-positieve borgingsmethoden zijn de voorspankracht (STF) en ook de bestaande wrijvingscoëfficiënten tussen de lading en het laadoppervlak van belang. Bij varianten met positieve spankracht daarentegen is de doorslaggevende factor de spankracht (LC).

We zullen je meer vertellen over de fijne kneepjes in ons gespecialiseerde artikel over ladingzekering: "Aflevering 28: voorspankracht STF en spankracht LC".

Toon Archief Link

De Europese norm EN-12642 "Het vastzetten van ladingen op wegvoertuigen - Carrosserieën op bedrijfsvoertuigen - Minimumeisen" definieert de krachten die carrosserieën moeten kunnen absorberen.

Hoe de technische constructie ook tot stand is gekomen, het moet:
 
 • de volledige breedte en tot ¾ van de hoogte van het schot bestand is tegen een kracht gelijk aan 50% van de technische lading.
 • de zijstructuur moet 40% bevatten
 • het achterportaal 30%

Het specificeert ook de elastische vervorming. De constructie mag maximaal 300 mm buigen, waarvan maximaal 20 mm permanent mag blijven, op voorwaarde dat de functie niet wordt beperkt.

Fabrikanten verstrekken specifieke gegevens over de carrosserie van elk voertuig. Aangezien deze niet uniform zijn ontworpen, moet hier vóór het laden bijzondere aandacht aan worden besteed.

We hebben je meegenomen in onze LaSi blog: "Aflevering 32: Ladingen beveiligen met Code XL-lichamen hebben een aantal casestudy's samengesteld die je als leidraad kunt gebruiken.
Reefercontainers zijn koelcontainers voor het vervoer van goederen die bij een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden. De koelunit wordt nu rechtstreeks in de container geïnstalleerd in plaats van via het transportmiddel, zodat een zelfvoorzienend systeem beschikbaar is.

De binnenkant van de container heeft gladde aluminium wanden. Aan de onderkant zijn in de lengterichting zogenaamde aluminium roosters aangebracht, rails die dienen voor de luchtcirculatie en die ook de mogelijkheid bieden om extra reeferpunten (bevestigingshaken) aan te brengen.

Zorg bij het laden voor voldoende luchtcirculatie. Hiervoor zijn er markeringen op de wanden die de maximale stuwhoogte aangeven. Bij gebruik van ladingbeveiligingsapparatuur zoals bijv. Demping Er moet op worden gelet dat de interne druk verandert bij temperatuurschommelingen. Er zijn ook speciale apparaten om de lading vast te zetten, zoals de S.A.M. bevestigingssysteemdie speciaal is ontwikkeld voor temperatuurgecontroleerd transport.

Een toepassingsvideo en meer gedetailleerde uitleg zijn beschikbaar in ons gratis technisch artikel: "Aflevering 31: Reefer Reefer Container - Structuur en belading".
In principe moeten voertuigen voldoen aan de technische voorschriften (TÜV) en zowel veilig te gebruiken als verkeersgeschikt zijn. Dit geldt ook voor dragende onderdelen zoals het frame van het voertuig, de laadruimte of de voor- of zijwanden van een vrachtwagen. Mogelijke redenen voor het afkeuren van een vrachtwagen kunnen zijn:

 • enorme schade/vervorming aan het frame van het laadgebied
 • Doorgeroeste geperforeerde staaf
 • Schade aan de trekker, bijv. verlichting
 • Schade/scheuren aan de banden
 • versleten banden
 • Structureel ontoelaatbare wijzigingen aan het frame van de bovenbouw
 • Defecten aan de zijkant van het schip, bijv. defecte scharnieren aan de zijkant van het schip
 • Scheuren in het frame van de bovenbouw
Een documentatie met foto's en concrete praktijkvoorbeelden is te vinden in ons gedetailleerde technische artikel: "Aflevering 30: Schade aan de vrachtwagen - Wanneer moet je weigeren te laden?"
Men spreekt van afvalrijpheid als de spanband van de spanmiddelen de volgende criteria vertoont:
 
 • Schade mag niet groter zijn dan 10% van de dwarsdoorsnede (zowel breedte als materiaaldikte!)
 • er sprake is van overmatige slijtage, bijvoorbeeld door schuren
 • beschadigde naden heeft of niet goed gerepareerd is
 • Roest door onjuiste opslag
 • Vervormingen door verkeerd gebruik (bijv. de ratel aanspannen met een verlengstuk).
 • de riem is te ver uitgerekt, bijvoorbeeld door een hefboom te gebruiken
Wanneer een riem de afvalrijpheid heeft bereikt, moet per geval worden bepaald. Je kunt geïllustreerde hulp met casestudy's vinden in de gedetailleerde blogpost: "Aflevering 29: De bereidheid om spanbanden weg te gooien - de criteria".
Beste klanten. Onze winkel is een winkel voor bedrijven en commerciële klanten (B2B). Bestellingen van particulieren kunnen helaas niet worden uitgevoerd.